سوابق تحصیلی


دانشگاه تهرانمهندسی برق

1397/07/01 - هم‌اکنون

تجربیات کاری


سکان آکادمیLaravel Backend web developer

1398/12/20 - هم‌اکنون

توسعه دهنده سمت سرور در سکان اکادمی