سوابق تحصیلی


دانشگاه شهید باهنر کرمانعلوم کامپیوتر

1393/07/01 - 1397/06/07

تجربیات کاری


پارسبرنامه‌نویس ارشد

1394/01/18 - 1394/05/06

پروژه گردشگری، تفریحی و فروشگاهی


جاده الکترونیک ابریشمبرنامه‌نویس و طراح

1396/02/04 - هم‌اکنون

سایت ۲۰ زبانه برای معاملات بین‌الملل


فریلنسربرنامه نویس بک اند

1397/05/15 - 1397/12/22

فریلنسر سایت تهیه و رزرو بلیط آنلاین


فریلنسربرنامه نویس و طراح

1397/07/10 - 1397/12/29

سایت ۵ زبانه معاملات بین‌المللی


ذره‌بینبرنامه‌نویس بک‌اند

1397/10/03 - هم‌اکنون

سیستم حضور‌ و غیاب آنلاین