دربارهٔ من

دانشجو،ورزشکار وپرانرژی
علاقمند به ارتباطات وتعاملات،علاقمند به فناوری اطلاعات والکترونیک
سابقه مفید فنی ومهندسی با شرکت های مختلف
...علاقمند به یادگیری وآموزش