چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد جادی میرمیرانی

در این پادکست با امیر میرمیرانی معروف به جادی گیک قدیمی و از طرفداران لینوکس و جامعه ی اپن سورس به گفتگوی فنی می پردازیم
جادی میرمیرانی
اپیزود اول
جادی میرمیرانی
اپیزود ها
  • 1
    جادی میرمیرانی
    02:06:39