چرا سکان آکادمی؟
علیرضا رنجبر شورابی
اپیزود اول
گفتگو با علیرضا رنجبر شورابی
5
علیرضا رنجبر شورابی
اپیزود اول
علیرضا رنجبر شورابی
اپیزود ها
 • 1
  علیرضا رنجبر شورابی
  02:49:06
فهرست موضوعی
 • 1 معرفی آقای رنجبر شورابی 00:01:26
 • 2 سوابق حرفه ای و مسیر شغلی 00:02:18
 • 3 Persuasive Design چیست و چه زیر شاخه هایی دارد؟ 00:14:58
 • 4 آیا Persuasive Design یک Dark Pattern است؟ 00:25:54
 • 5 پیش نیازهای طراح Persuasive شدن چیست؟ 00:35:26
 • 6 نقش رشته ی مهندسی برق و دانش برنامه نویسی 00:47:22
 • 7 آیا همه چیز را میتوان به بازی تبدیل کرد؟ 00:54:18
 • 8 تفاوت Game و Play چیست؟ 00:59:41
 • 9 عناوین شغلی و جریان های کاری 01:07:01
 • 10 چه زمانی از Persuasive Designer وارد پروژه میشود؟ 01:12:10
 • 11 سایت ها و برنامه های موفق در Gamification و Persuasive 01:21:35
 • 12 آیا کسب و کارها اهمیت Persuasive Design را میدانند؟ 01:30:23
 • 13 Gamification برای چه نوع کسب و کارهایی مناسب است؟ 01:36:17
 • 14 مراحل Gamify محصولات نرم افزاری 01:39:46
 • 15 مسیر متخصص شدن در طراحی Persuasive و Gamification 02:10:20
 • 16 اهمیت چندفرهنگی بودن جامعه هدف برروی طراحی Persuasive 02:20:52
 • 17 بازی جدی یا Serious Game چیست؟ 02:22:40
 • 18 استفاده از Serious Game برای ایجاد یا بهبود فرهنگ سازمانی 02:28:41
 • 19 توصیه ای برای کسب و کارها و افراد علاقه مند 02:31:32
 • 20 معرفی فیلم، کتاب و بازی های تاثیرگذار 02:35:47