چرا سکان آکادمی؟
قسمت دوم مصاحبه با صادق علی اکبری
اپیزود دوم
گفتگو با قسمت دوم مصاحبه با صادق علی اکبری
0
قسمت دوم مصاحبه با صادق علی اکبری
اپیزود دوم
قسمت دوم مصاحبه با صادق علی اکبری
اپیزود ها
  • 1
    صادق علی‌اکبری
    02:00:47
  • 2
    قسمت دوم مصاحبه با صادق علی اکبری
    00:46:43
سایر اپیزود های این پادکست