چرا سکان آکادمی؟
حسن انصاری فر، هکر و مدیرعامل بزرگترین شرکت هکرهای کلاه سفید کشور
اپیزود اول
گفتگو با حسن انصاری فر، هکر و مدیرعامل بزرگترین شرکت هکرهای کلاه سفید کشور
8
حسن انصاری فر، هکر و مدیرعامل بزرگترین شرکت هکرهای کلاه سفید کشور
اپیزود اول
حسن انصاری فر، هکر و مدیرعامل بزرگترین شرکت هکرهای کلاه سفید کشور
اپیزود ها
 • 1
  حسن انصاری فر، هکر و مدیرعامل بزرگترین شرکت هکرهای کلاه سفید کشور
  01:53:05
 • 2
  تیم فنی شرکت پیشتازان امن کاوی عماد
  01:12:27
فهرست موضوعی
 • 1 بیوگرافی و اینکه چگونه وارد این عرصه شدند؟ 00:01:13
 • 2 Penetration Test یا تست نفود چیست؟ 00:18:40
 • 3 ویژگی های غیر فنی Penetration Tester 00:22:00
 • 4 وضعیت نیروی Penetration Tester در ایران 00:25:18
 • 5 پیش نیاز و مسیر فرد علاقه مند Penetration Test 00:32:40
 • 6 رنج حقوقی کسی که نمیخواهدد هکر کلاه سیاه باشد 00:39:50
 • 7 آیا هکرها باید همیشه مخفی باشند؟ 00:46:19
 • 8 تیم PenTest چیست ؟ 00:50:30
 • 9 فرق شرکت PenTest با شرکت های امنیت چیست؟ 00:53:30
 • 10 آیا صرفا مسائل حقوقی باعث می شود یک تیم به شرکت تبدیل شود؟ 00:54:47
 • 11 درباره ی عماد و فعالیت ها و برنامه های پیش رو 01:00:55
 • 12 با چالش کمبود نیروی انسانی چگونه کنار می آیید؟ 01:14:35
 • 13 شرکت های PenTest خدمت محور هستند یا محصول محور؟ 01:19:16
 • 14 آیا نگاه تان در عماد جهانی است؟ 01:20:15
 • 15 عماد را به سمت ترندهای جهانی می برید یا خلأهای داخلی؟ 01:25:10
 • 16 معیارهای شما برای رقابت با رقبا چیست؟ 01:27:50
 • 17 مشتریان شرکت های PenTest چه سازمان ها یا شرکت هایی هستند؟ 01:34:50
 • 18 آیا مشتریان دغدغه ی امنیت دارند یا شما توجیه شان می کنید؟ 01:38:13
 • 19 آیا تاالان شرکتی درخواست تحلیل وضعیت امنیت رقبایش را کرده؟ 01:39:30
 • 20 بزرگترین ریسک یا تصمیم شما به عنوان مدیرعامل چه بوده؟ 01:40:23
 • 21 کتاب یا فیلمی که روی شما تاثیر زیادی گذاشته باشد؟ 01:41:48