چرا سکان آکادمی؟
تیم فنی شرکت پیشتازان امن کاوی عماد
اپیزود دوم
گفتگو با تیم فنی شرکت پیشتازان امن کاوی عماد
3
تیم فنی شرکت پیشتازان امن کاوی عماد
اپیزود دوم
تیم فنی شرکت پیشتازان امن کاوی عماد
اپیزود ها
  • 1
    حسن انصاری فر، هکر و مدیرعامل بزرگترین شرکت هکرهای کلاه سفید کشور
    01:53:05
  • 2
    تیم فنی شرکت پیشتازان امن کاوی عماد
    01:12:27