چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد شرکت پیشتازان امن کاوی عماد

شرکت عماد در عرصه ی ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذ و همچنین ارائه راهکارهای امن در حوزه ی فضای‌ مجازی و ایجاد تکیه‌گاهی ایمن در تأمین امنیت اطلاعات کشور فعالیت می کند. این شرکت با به‌کارگیری نیروهای خبره درحوزه ICT، به‌کارگیری ابزارها و روش های روز دنیا، ارتقای مداوم توانایی شناسایی آسیب پذیری‌ها و ارائه ی راهکار برای مقابله با آن، آشنایی باجدیدترین بدافزارهای موجود درحوزه ی ارتباطات و همچنین ارتباط مستقیم با محیط دانشگاه‌ ها و مراکز علمی، به سمت اهداف خود حرکت میکند.
حسن انصاری فر، هکر و مدیرعامل بزرگترین شرکت هکرهای کلاه سفید کشور
اپیزود اول
حسن انصاری فر، هکر و مدیرعامل بزرگترین شرکت هکرهای کلاه سفید کشور
اپیزود ها
  • 1
    حسن انصاری فر، هکر و مدیرعامل بزرگترین شرکت هکرهای کلاه سفید کشور
    01:53:05
  • 2
    تیم فنی شرکت پیشتازان امن کاوی عماد
    01:12:27