چرا سکان آکادمی؟
بهزاد مرادی (1/3)
اپیزود اول
گفتگو با بهزاد مرادی (1/3)
16
بهزاد مرادی (1/3)
اپیزود اول
بهزاد مرادی (1/3)
اپیزود ها
 • 1
  بهزاد مرادی (1/3)
  01:44:50
 • 2
  بهزاد مرادی (2/3)
  02:28:10
 • 3
  بهزاد مرادی (3/3)
  00:44:16
فهرست موضوعی
 • 1 داستان آشنایی آقای مرادی با برنامه نویسی از تهران تا تورنتو 00:03:50
 • 2 همکاری با سایت نارنجی و آشنایی با فضای مدیریتی آن 01:06:00
 • 3 برنامه نویس جماعت یکی از بی تعهد ترین نیروهای بازار کار است. 01:18:20
 • 4 لحظاتی که نفس کشیدن برای آقای مرادی سخت شد. 01:25:30
 • 5 اهمیت تحصیلات دانشگاهی مرتبط با کامپیوتر در برنامه نویس شدن. 01:33:40