اموزش برنامه نویسی جاوا اسکریپت   فصل یک: آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات  مدرس : امیر رضوانی

اموزش برنامه نویسی جاوا اسکریپت فصل یک: آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات مدرس : امیر رضوانی

این فصل اختصاص به بررسی مفاهیم و اصطلاحات رایج موجود در جاوااسکریپت دارد. در این فصل ابتدا به انواع زبان هاي
برنامه نویسی تحت وب خواهیم پرداخت و سپس تفاوت هاي اصلی زبان هاي جاوااسکریپت و جاوا را شرح خواهیم داد. در
ادامه نیز به هسته هاي تشکیل دهنده جاوااسکریپت پرداخته و با کاربردهاي هر یک از آن ها آشنا خواهیم شد

انواع زبان هاي برنامه نویسی تحت وب
همانطور که می دانید کامپیوتر هاي موجود در شبکه اینترنت را به دو دسته اصلی تقسیم می کنند. کامپیوتر هاي کاربر 1و
کامپیوتر هاي سرور 2. زبان هاي برنامه نویسی تحت وب نیز به دو دسته تحت کاربر 3 و تحت سرور 4 تقسیم بندي می شوند

زبان هاي تحت کاربر زبان هایی هستند که بوسیله مرورگر و فقط بر روي کامپیوترهاي مشتري اجرا می شوند. در واقع براي
از این دست JAVASCRIPT و CSS ،HTML اجراي این گونه زبان ها به سرورها نیازي نیست. زبان هایی همچون
هستند. از این زبان ها معمولا به تنهایی براي ایجاد سایت هاي با محتواي ثابت که اصطلاحا به آن ها سایت هاي ایستا 5 می
گویند استفاده می شود.
در مقابل این زبان ها ، زبان هاي تحت سرور وجود دارند که براي اجرا نیاز به سرور ها داشته و می بایست براي اجرا حتما بر
و ASP ،PHP روي سرور ها قرار بگیرند. اینگونه زبان ها امکان برقراري ارتباط با پایگاه داده 6 را دارند. زبان هایی همچون
از این دست هستند. از این زبان ها براي ایجاد سایت هاي با محتواي پویا که اصطلاحا به آن ها سایت هاي پویا 7 گفته JSP
می شود استفاده می شود.
یکی از زبان هاي مهم برنامه نویسی وب و تحت کاربرمی باشد. این زبان اولین بار در سال ١٩٩۵ ارائه JavaScript زبان
شد و وظیفه آن تنها ارزش سنجی عناصر فرم بود

تفاوت هاي جاوااسکریپت و جاوا
این سوال که تفاوت زبان هاي جاوااسکریپت و جاوا چیست همواره یکی از دغدغه هاي بسیاري از توسعه دهندگان تازه کار وب
تفاوت ،C++ به شمار می رود. جالب است بدانید صرفنظر از تشابه اسمی این دو زبان و تشابه نحو و دستورات آن ها با زبان
هاي بسیاري بین آن ها وجود دارد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
به منظور Sun MicroSystem است که اولین بار توسط شرکت (OOP جاوا یک زیان برنامه نویسی کاملا شی گرا( 1 
خلق برنامه هاي کاربردي مستقل و قابل اجرا بر روي انواع سیستم هاي عامل ارائه شد. در حالی که جاوااسکریپت به
ارائه شد، تنها یک فایل متنی ساده NetScape که اولین بار توسط شرکت (LOO عنوان یک زبان شبه شی گرا( 2
است که نمی توان از آن براي ایجاد برنامه هاي کاملا مستقل استفاده کرد و براي اجرا می بایست در داخل صفحات
قرار گرفته و توسط مرورگرها تفسیر و اجرا شوند. در واقع کاربرد اصلی جاوااسکریپت در صفحات وب بوده و HTML
از آن تنها به منظور افزودن قابلیت هاي تعاملی به صفحات وب استفاده می شود. البته نباید از ذکر این نکته نیز
در وب فراهم JSP ها و صفحات 3 Applet گذشت که در سال هاي اخیر امکان کاربرد برنامه هاي جاوا نیز در قالب
شده است.
جاوا یک زبان کامپایلی است در حالی که جاوااسکریپت همان طور که از اسمش پیداست یک زبان 
اسکریپتی(مفسري) است. زبان هاي کامپایلی به زبان هایی گفته می شود که قبل از اجرا می بایست کامپایل شوند.
زبان هاي اسکریپتی نیز به زبان هایی گفته می شود که مرحله کامپایل و اجرا آن ها جدا نبوده و در واقع کامپایل آن
ها در زمان اجرا انجام می شود. وظیفه تفسیر برنامه هاي جاوااسکریپت بر عهده مرورگر است.
به برنامه هایی که به زبان هاي اسکریپتی نوشته می شوند اسکریپت می گویند.
از تفاوت هاي مهم دیگر این دو زبان می توان به سبک تعریف متغیر ها در آن ها اشاره کرد. زبان هاي برنامه نویسی 
تقسیم می شوند. Loosely Type و Strongly Type از لحاظ تعریف متغیر ها به دو دسته زبان هاي
در زبان هاي با نوع قوي می بایست ابتدا نوع متغیرها را تعیین و سپس در برنامه از آن استفاده نمود. نوع این گونه
متغیر ها را نمی توان در طول اجرا برنامه تغییر داد و در صورتی که این متغیرها با عملگرهاي مناسب خود به کار
از این دست زبان ها java و C++ نروند نتایج نادرست به دست می آیند و یا خطایی به وقوع می پیوندد. زبان هاي
هستند.
در مقابل در زبان هاي با نوع ضعیف نیازي به تعریف متغیرها و تعیین نوع داده آن ها نمی باشد. در این زبان ها تعیین 
نوع هاي داده به طور خودکار و بر حسب نیاز توسط خود زبان انجام می گیرد و بنابراین در طی فرآیند پردازش داده ها
از این PHP و javascript می توان در هر مرحله به راحتی نوع داده ها را بررسی و تغییر داد. زبان هایی همچون
دست هستند.
یادگیري جاوااسکریپت بسیار ساده تر از جاوا است. این به این خاطر است که همه آنچه شما به عنوان یک توسعه 
است. با این حال چنانچه درك درستی از HTML دهند وب براي یادگیري جاوااسکریپت نیاز دارید درکی عمیق از
جاوااسکریپت داشته باشید یادگیري جاوا نیز برایتان سهل و دلپذیر خواهد شد!

اجزا تشکیل دهنده جاوااسکریپت
مدل شی گراي سند ؛DOM1
به شمار می رود. XML و HTML ها (رابط برنامه نویسی) براي زبان هاي API یکی از 2 DOM
تمام عناصر موجود در یک صفحه وب را به صورت درختی از گره ها 3 نمایش می دهد و امکان کنترل آن ها براي DOM
می توان گره ها را به راحتی حذف، اضافه، جابجا و یا جایگزین DOM توسعه دهندگان وب را فراهم می آورد. با استفاده از
کرد.
مدل شی گراي مرورگر ؛BOM4
و IE که به عنوان یکی از ویژگی هاي منحصر به فرد مرورگرهاي HTML هاي ساخته شده براي API یکی دیگر از
است. BOM نیز شناخته می شود Netscape
براي دسترسی و دستکاري ویژگی هاي پنجره یک مرورگر می توان استفاده کرد. BOM از
می تواند کارهایی همچون جابجایی پنجره ها و تغییر متن موجود در نوار وضعیت BOM توسعه دهندگان وب با استفاده از
مرورگر و دیگر کارهایی که ارتباط مستقیمی با محتواي تشکیل دهنده صفحه (سند) ندارند انجام دهند.
با پنجره ها و فریم ها سر و کار داشته و می توان از طریق آن کارهاي زیر را انجام داد: BOM معمولآ
.popup باز کردن پنجره هاي 
توانایی بازکردن پنجره هاي جدید و تغییر اندازه و جابجایی و یا بستن آن ها. 
بدست آوردن اطلاعاتی از مرورگر و سیستم عامل کاربران همچون نوع، نسخه و... 
بدست آوردن اطلاعاتی در مورد سند و موقعیت صفحه اي که در مرورگر باز شده است. 
بدست آوردن اطلاعاتی در مورد وضوح 5 صفحه نمایش کاربر. 
ها. cookie پشتیبانی از 
هر مرورگر ممکن است به صورتی متفاوت از آن پشتیبانی کند. مانند اشیا ،BOM به دلیل عدم وجود استانداردي واحد براي
که هر مرورگر متدها و خواص منحصر به فردي براي آن ها تعریف کرده است. navigator و window
ویژگی هاي بنیادي جاوااسکریپت
می پردازیم: javascript اینک به چند مفهوم اصلی در زبان
جاوا اسکریپت حساس به حروف 6 است: یعنی همه چیز مانند نام متغیر ها ، نام توابع ، عملگر ها و هر چیز 
test با متغیري با نام Test دیگري نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس است. به عنوان مثال متغیري با نام
متفاوت است.

متغیرها بدون نوع هستند: برخلاف زبان هایی همچون 
تعریف شده و مقداري را به عنوان مقدار اولیه بپذیرد. در واقع متغیرها "مقدار var هر متغیر می تواند با کلمه کلیدي
گرا" هستند. یعنی در هنگامی که تعریف (مقداردهی) می شوند نوعشان نیز مشخص می گردد. این ویژگی امکان
تغییر نوع داده ذخیره شده در یک متغیر در هر نقطه اي از برنامه را فراهم می کند.
قرار دادن (;) در انتهاي هر دستور اختیاري است: دستورات در جاوا اسکریپت می توانند به ; ختم شوند یا 
نشوند. در صورت چشم پوشی از ; ، جاوا اسکریپت انتهاي هر خط را به عنوان پایان دستور در نظر خواهد گرفت. با
این حال روش صحیح ، استفاده از ; در انتهاي دستورات است. چون بعضی از مرورگرها از روش اول پشتیبانی نمی
کند و ممکن است در اجراي کدها دچار مشکل شوند.
درج توضیحات در جاوا اسکریپت: براي درج توضیحات در میان کدها می توان از روش هاي زبان هاي برنامه 
استفاده نمود یعنی از // براي توضیحات یک خطی یا /* */ براي توضیحات چند C++ و C نویسی همچون
خطی:
//this is a single-line comment
/* this is a multiline
comment */

 

 

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس