بهزاد مرادی

چگونه در یک آرایهٔ چندبعدی در پی‌اچ‌پی به دنبال یک مقدار خاص بگردیم؟

بهزاد مرادی مدرس، کپی‌رایتر و دولوپر

این محتوا بدون نظارت تیم تولید محتوای سکان آکادمی تولید شده و صرفاً نظرات شخصی بهزاد مرادی می‌باشد.

در زبان PHP در آرایهٔ ساده‌ای همچمون مثال زیر به سادگی می‌توان از طریق فانکشن ()in_array به دنبال یک کلید خاص گشت:

$people = [
  'behzad',
  'linus',
  'ali'
];

دستور شرطی هم به صورت زیر خواهد بود:

if (in_array("behzad", $people)) {
  echo "Found";
} else {
  echo "Not Found";
}

اما پرسش اینجاست که اگر همچون مثال زیر با یک آرایهٔ چندبُعدی سروکار داشتیم چه‌طور می‌توانیم این کار را انجام دهیم:

$arr = [
  'first' => [
    'name' => 'behzad',
    'lastname' => 'moradi'
  ],
  'second' => [
    'name' => 'linus',
    'lastname' => 'torvalds'
  ],
  'third' => [
    'name' => 'ali',
    'lastname' => 'zandevakili'
  ]
];

در چنین مواقعی نیاز است تا در کنار فانکشن ()in_array از فانکشن ‌Built-in دیگری تحت عنوان ()array_column استفاده کنیم به طوری که داریم:

if (in_array('behzad', array_column($arr, 'name'))) { 
  echo "Found";
} else {
  echo "Not Found";
}

بدین ترتیب به سادگی می‌توانیم در آرایه‌های اصطلاحاً Multidimensional گشت بزنیم.

ایدهٔ خود را در سکان‌پلاس بنویسید!

لیست نظرات
کاربر میهمان
دیدگاه شما چیست؟
کاربر میهمان