فرامرز ریگی

تاثیرگذاری از نگاه شخصی نگارنده

فرامرز ریگی

این محتوا بدون نظارت تیم سکان آکادمی تولید شده و صرفاً نظرات شخصی فرامرز ریگی می‌باشد.

تصور این نکته که انسان موجودی تأثیرگذار هس دوراز ذهن نیست تقریبا همه ی انسانها به شیوه واندیشه خودشون سعی درتأثیرگذاری دارن وازاین بین می کوشن تاانچه درماوارای ضمایر خوداگاه وناخوداگاه شون رو به طرف مقابل القا وانچه مطلوب هست رو به دست بیارن به همین سبب دراین مطلب این رابطه چه دردنیای واقعی وچه درفصای سایبری که اون رو بخش واقعی درنظربگیریم بررسی مختصر شده.
هرزمان مطلب یا پست درفضای مجازی یافضای روزمره خونده میشه یا یه چت بین xیاyاتفاق می افته درواقع جدا از این که میخوایم سند یافایل بفرستیم یایه گفتگو راه بندازیم درواقع یک نوع حواس پرتی ایجاد می‌کنیم به این معنا که از بیرون حواس پرتی ایجاد میشه وتمرکز شخص از بین میره واین باعث میشه از درون هم به صورت شرطی حواس پرت بشیم !صرفا ساعت یادقایقی رو از دست بدیم موبایل یا کامپیوتر رو تصور کنین که مث یه ماشین اسباب بازی میمونه که هربار چک مکنیم ونگاهش می‌کنیم ...

این گفتگوها وچت ها قراره چه اتفاق یا موقعیتی روشکل بده؟ درحقیقت اینجوری بنویسم "کنش وواکنش رفتاری وکلامی ما چه تأثیری درزندگی تک‌تک ماخواهد داشت"؟
باذکریک مثال بحث روپی میگیریم.

فرض می‌کنیم y توسعه‌دهنده وب واپلیکیشن هس ودرسازمان که من کارمیکنم مشغول طراحی وتوسعه‌دهنده هس راهبرد سازمانی مافضای کاری کاملا متفاوت با انچه تاکنون انجام گرفته وباراصلی وپروژه هم بر عهده y وتیمی که انتخابی او هس فضای کاری اینگونه تعریف و اجرا میشه طراحی وب‌سایت که دراون بتونیم فرضاuiوuxوب‌سایت به بهترین شکل انجام بشه ازاون جای که زیبایی و کاربرپسندی رو نمیشه فرموله یا مدل ریاضی برای اون بیان کرد و مسئله ذات تصادفی و وابسته به فرد داره و بهینه سازی محلی و مخلوط هست، برای حل اینگونه مسائل بایست از الگوریتم محاسبات تکاملی استفاده بشه که یکی از بهترین اونها، الگوریتم ژنتیک انسان محور هس. برا همین y تمام مهارت شو در استفاده ازابزارها میزاره مثلابا ابزارهای مث لایه ها وجابجای ها، درلایه ها با اوردن اِلِمان‌هایی سایت و همین‌طور استفاده از لایه ها برای برش البته یه برش مهم برای چند بدی شدن ونه 2بدی انچه درحال حاضر اکثر وب‌سایت ها هستن واستفاده از لایه های عمودی.. ودرجابجای ها مثلابا فیزیک کردن ،دنیای واقعی روشبیه سازی میکنن ....

خوب این راهبرد کاملا متفاوت درطراحی سایت می‌تواند مطلوب سازمان باشه و یک پله بالاتربه مفهوم متفاوت بودن! ..حالا از طراحی سایت خارج بشیم وادامه بحث روپی میگیریم مادراینجا باذکر راهبرد وهدف دنبال رویکردی متفاوت ازطریق تأثیرگذاری وب‌سایت داشتیم تادرنهایت برسیم به انچه که مطلوب ماست که اینروبه مفهوم تأثیرگذاری روی تارگت میشه تعریف کرد.

در دنیای واقعی نرخ تأثیرگذاری از میزان تغییرات روانشناختی قابل بررسی هس هرچه که دامنه تغییرات درفرد گسترده‌تر باشه به همون میزان تأثیرگذاری وسیعتر اتفاق خواهد افتاد.!
لازم به ذکر هس که تأثیر درمخاطب یا جامعه هدف با تولیدمحتوایی (فکری ورفتاری)هس که تأثیر درنگرش وافکارمخاطبان ایجاد میکنه!

برا همین میتونه خوب باشه که کنش وواکنش های ما نگاهی متفاوت درجهت بهبود جامعه توسعه یافته وانسان محورباشه ، که دراین بین باز خورد آن دروهله ی اول برای خودمان خواهد بود واین میسرنخواهد شد جزباعلم وتمرین...

ایدهٔ خود را در سکان‌پلاس بنویسید!

لیست نظرات
کاربر میهمان
دیدگاه شما چیست؟
کاربر میهمان