فرصت های شغلی برنامه نویسی در سکان آکادمی

معرفی سکان آکادمی

عنوان توضیحات
معرفی شرکت سکان آکادمی با هدف تولید آموزش های کاربردی در زمینه برنامه نویسی، طراحی سایت و سایر حوزه های مربوطه از یک سو و همچنین ارائه آخرین اخبار مرتبط با فناوری، سئو، طراحی سایت، برنامه نویسی و … از سوی دیگر در بیست و یکم شهریور ماه سال یک هزار و سیصد و نود دو تأسیس شد. یکی دیگر از اهداف سکان آکادمی در کنار ارائه آموزش و تالیف مقالات مرتبط با برنامه نویسی و طراحی سایت، فراهم آوردن بستری برای کارفرمایان و کارجویان حوزه برنامه نویسی و طراحی سایت است تا از آن طریق بتوانند به ایجاد تعامل سازنده ای با یکدیگر پرداخته و دانشجویان سکان آکادمی قادر گردند تا با سهولت بیشتری وارد بازار کار شوند که این مهم از طریق دپارتمان جابز سکان آکادمی عملی گردیده است.
آدرس وب سایت http://www.sokanacademy.com
آدرس پست الکترونیک sokanacademy@gmail.com
آدرس صفحه لینکدین شرکت http://www.linkedin.com/company/sokan-academy
نام استان و شهر البرز / کرج

لیست فرصت های شغلی در سکان آکادمی