تست یک برنامه به طور کلی برای تغییر یک ماژول یا عملکرد، با عنوان regression testing شناخته می شود.

بیشتر

Role Based Access Control یا به اختصار RBAC یک شیوهٔ کنترل دسترسی به کامپیوتر یا منابع شبکهٔ مبتنی بر نقش‌های کاربری افراد در یک سازمان، شرکت یا سرویس آنلاین است.

بیشتر

در صنعت توسعهٔ نرم‌افزار، به فرآیند انتشار آخرین نسخه از یک اپلیکیشن Release گفته می‌شود.

بیشتر

Regular Expression یا به اختصار Regex شیوه‌ای است که یک کاربر کامپیوتر یا برنامه‌نویس در نظر می‌گیرد تا چگونه یک برنامهٔ کامپیوتری باید در متنی خاص، دنبال الگوی مشخصی بگردد و سپس در هنگام یافتن هر مطابقت، چه کاری باید صورت گیرد.

بیشتر

R/3 به مجموعه‌ای جامع از نرم‌افزارهای تجاری مرتبط با یکدیگر از شرکت SAP گفته می‌شود که نسخهٔ قبلی آن R/2 نام داشت.

بیشتر