این تست که برپایه ی میزان دانشی است که ما از نرم افزار داریم. این تست ترکیبی از black box testing و white box testing است.

بیشتر

اصطلاح Garbage Collection از ترکیب ۲ واژهٔ Garbage (زباله) و Collection (جمع‌آوری) ایجاد شده است؛ به طور کلی، Garbage Collection یا به اختصار GC به فرآیند بازیافت خودکار فضای مشترک حافظهٔ کامپیوتر اطلاق می‌شود.

بیشتر