یکی از انواع White box Testing می باشد و در حین انجام Unit Testing انجام می شود. در این تست کد با عبور از هر branch کاملا تست می شود تا این اطمینان حاصل شود که برنامه در هر شاخه قابل اجرا و در دسترس است.

بیشتر

این تست یکی از استراتژی های طراحی سوژه ی تست (test case) در Black Box Testing می باشد که رفتار برنامه را در سطوح مرزی بررسی می کند و برای یافتن باگ در مقادیر مرزی انجام می شود.

بیشتر

این تست با توجه به میزان دانشی است که از نرم افزار داریم. و با عنوان های behavioral, eye-to-eye, opaque-box, closed-box, specification based نیز شناخته می شود.

بیشتر

Backward Compatibility که گاهی به آن Backward Compatible ،backwards compatible یا Downward Compatibility نیز گفته می‌شود، به یک سخت‌افزار یا نرم‌افزاری اشاره دارد که بدون هیچ مشکلی می‌تواند از نسخه‌های قدیمی‌تر سیستم و یا سیستم‌های دیگر استفاده کند.

بیشتر

اصطلاح Back Door به هر راه‌کاری که از آن طریق بتوان تمهیدات امنیتی یک نرم‌افزار را دور زد گفته می‌شود.

بیشتر