به طور کلی، منظور از Attribute ویژگی یا خصوصیت یک چیز به خصوص است؛ به طور مثال،‌ رنگ یکی از اتریبیوت‌های موی انسان است. در برنامه‌نویسی هم منظور از اتریبیوت آن دست از ویژگی‌هایی است که می‌توان مقادیر متفاوتی برای آن در نظر گرفت.

بیشتر

در زبان HTML، اصطلاح Anchor به متنی گفته می‌شود که می‌شود روی آن کلیک کرده و به لینک دیگری ارجاع داده شد.

بیشتر

Alt Text یا Alternative Text (متن جایگزین)، کلمه یا عبارتی است که در داکیومنت‌های HTML می‌تواند به عنوان یک Attribute برای تصویری درج شده و ماهیت و محتوای آن تصویر را برای بازدیدکنندهٔ صفحهٔ‌ وب‌سایت آشکار نماید.

بیشتر

Absolute Link (لینک مطلق) به یک Hyperlink‌ گفته می‌شود که حاوی یک URL کامل است که دربرگیرندهٔ تمامی اطلاعاتی است که برای باز کردن یک صفحه از وب‌سایت در شبکهٔ اینترنت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیشتر

Abend ترکیبی از کلیدواژگان Abnormal (غیرطبیعی) و End (پایان) است که به خاتمهٔ اجرای یک برنامهٔ کامپیوتری به‌صورت غیرطبیعی و غیرنرمال اشاره دارد.

بیشتر

ABAP که مخفف واژگان Advanced Business Application Programming (برنامه‌نویسی اپلیکیشن‌های تجاری پیشرفته) است، یک زبان برنامه‌نویسی است که برای توسعهٔ اپلیکیشن‌های سیستم SAP R/3 مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیشتر