باز نشدن فایل های داخل sd card بعد از جا به جایی

hassanhashemy ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
مباحث عمومی برنامه‌نویسی
12

چرا با زبان های تحت cli کد بزنیم؟واقعا چرا ؟

Taha.beest98 ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
مباحث عمومی برنامه‌نویسی
3

چند تا درخواست از مدیر سایت به همراه یک تشکر

hamedlim ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
مباحث عمومی برنامه‌نویسی
1