مشکل اجرا در شبی ساز اندروید استودیو

مهسا ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
برنامه‌نویسی اندروید
3

ارور مربوط به بیلد شدن: AAPT2 error

sms50010 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
برنامه‌نویسی اندروید
1

کرش کردن برنامه در لحظه اول اجرا

ehesampoor ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
برنامه‌نویسی اندروید
4

خطای unfortunately my app has stopped در اکلیپس

www.ramjm90656 ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
برنامه‌نویسی اندروید
2

مشکل در اندروید استودیو و بیلد کردن پروژه

ehesampoor ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
برنامه‌نویسی اندروید
3