لیست نظرات
کاربر میهمان
دیدگاه شما چیست؟
کاربر میهمان
محسن
محسن
ممنون از این ویدیو خیلی خوب و مفید
تلفظ این سایت "ماز" هست که در ویدیوهای آقای "Rand Fishkin" کوفاندر این سایت هم به صورت ماز تلفظ میشه

در linkedin ویدیوهای زیادی دارن که بارها نام سایت رو تلفظ می کنن