چرا تغییرات اخیر بنیاد لینوکس، خبر بدی برای طرفداران لینوکس و کامیونیتی اپن سورس است؟

چرا تغییرات اخیر بنیاد لینوکس، خبر بدی برای لینوکس و کامیونیتی اپن سورس است؟

تا قبل از تغییرات اخیر بنیاد لینوکس، این بنیاد به اعضایش اجازه می داد که دو عضو هیئت مدیره را انتخاب کنند و از این طریق به این اطمینان می رسیدند که صدای کامیونیتی لینوکس در جلسات هیئت مدیره شنیده می شود. این بنیاد اخیرا در یک اقدام عجیب این موضوع را نادیده گرفته و تصمیم دارد که از شرکت ها به جای همه ی کامیونیتی بهره بگیرد. برای آشنایی با جزئیات این خبر، با سکان آکادمی همراه باشید.


0
از طریق این فرم، می توانید بدون ثبت نام نظر دهید و یا اگر قبلا ثبت نام کرده اید، با ورود ناحیه ی کاربری می توانید علاوه بر ثبت نظر، به مدیریت نظرات خود نیز بپردازید.
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)