تست MBTI چیست و چه اطلاعاتی از درون ما را فاش می سازد؟

Myers-Briggs Type Indicator که به اختصار MBTI خوانده می‌شود یک تست ارزیابی شخصیت است که بر اساس آن مشخص می‌شود هر فردی دارای چه جهان بینی است و در شرایط مختلف چگونه تصمیم گیری می کند. بر اساس تست ای بی تی آی که از یکسری سؤال تشکیل شده است، مشخص خواهد شد که از میان شانزده تیپ شخصیتی این تست، کدام یک در ما پررنگ تر است. برای آشنایی بیشتر با این تست، با سکان آکادمی همراه باشید.


0
از طریق این فرم، می توانید بدون ثبت نام نظر دهید و یا اگر قبلا ثبت نام کرده اید، با ورود ناحیه ی کاربری می توانید علاوه بر ثبت نظر، به مدیریت نظرات خود نیز بپردازید.
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)