نرم افزار "Helium"، کدهای پوسیده را سریع تر از برترین مهندسان ترمیم می کند!

آیا با مفهوم پوسیدگی نرم افزاری یا bit-rot آشنایی دارید؟ پوسیدگی نرم افزاری به پروسه ی کاهش تدریجی عملکرد و پاسخگویی یک نرم افزار گفته می شود که منجر به کندی سرعت، قدیمی بودن و نامناسب بودن آن نرم افزار می شود. به مرور زمان، حجم زیادی از کدها به برنامه اضافه می شوند و با کدهای قبلی ترکیب می شوند و بدین ترتیب، روز به روز، فهمیدن این کدها و اصلاح آن ها دشوارتر می شود. طی 12 ماه گذشته، دانشمندان کامپیوتر دانشگاه MIT به همراه مهندسین Adobe سعی بر آن داشته اند تا با همکاری یکدیگر، این مشکل بزرگ را که بر سر راه تمامی کمپانی های عظیم جهان قرار دارد، برطرف سازند. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این همکاری، با سکان آکادمی همراه باشید.


0
از طریق این فرم، می توانید بدون ثبت نام نظر دهید و یا اگر قبلا ثبت نام کرده اید، با ورود ناحیه ی کاربری می توانید علاوه بر ثبت نظر، به مدیریت نظرات خود نیز بپردازید.
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)