Pharo: زبان برنامه‌نویسی شییٔ‌گرا و قدرتمند با تمرکز بر سادگی و سرعت

Pharo: زبان برنامه‌نویسی شییٔ‌گرا و قدرتمند با تمرکز بر سادگی و سرعت

Pharo یک زبان برنامه‌نویسی شییٔ‌گرا است که تیم توسعه‌اش سعی نموده تا با ارائهٔ یک کِرنِل کوچک و پایدار از یکسو و همچنین گنجاندن ابزارهای توسعهٔ کاربردی در دلِ این زبان از سوی دیگر، Pharo را به پلتفرم خوبی برای ساخت و توسعهٔ اپلیکیشن‌هایی با بازار هدفی خاص تبدیل کند.

Pharo یک کامیونیتی از دولوپرهای مختلف دارا است که سیستم مرکزی و پکیج‌های مختلف این زبان را پشتیبانی می‌کنند. به طور کلی، از جمله ویژگی‌های زبان برنامه‌نویسی فارو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- زبانی شییٔ‌گرایی به سبک و سیاق Smalltalk
- برخوردار از یک محیط توسعهٔ یکپارچه (IDE)
- برخوردار از پکیج‌های مختلف برای کاربردهای خاص

همچنین لازم به ذکر است که Pharo برای پلتفرم‌های ویندوز، مک و لینوکس در اختیار دولوپرها قرار گرفته است.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon