NetsBlox: یک محیط برنامه‌نویسی بصری در فضای کلود

NetsBlox: یک محیط برنامه‌نویسی بصری در فضای کلود

NetsBlox یک محیط برنامه‌نویسی بصری و تحت کلود است که به برنامه‌نویسان تازه‌کار و کودکان امکان ساخت برنامه‌های تحت‌ شبکه مثل بازی‌های چندنفره را می‌دهد.

سیستم نشانه‌گذاری بصری این زبان برنامه‌نویسی بر پایهٔ زبان Scratch پایه‌ریزی شده است. NetsBlox اینترنت را با آرایهٔ بی‌کرانی از دامنه‌های علمی عمومی و دیگر منابع اطلاعات به روی علاقمندان به خصوص کودکان می‌گشاید که ایجاد پروژه‌های به اصطلاح STEM مختلف، مانند نمایش فعالیت‌های لرزه‌ای در هر نقطه از زمین با استفاده سرویس‌های تعاملی گوگل‌مَپس، را ممکن می‌سازد (STEM مخفف واژگان Science ،Technology ،Engineering ،Mathematics است.)

همچنین وضعیت آب‌و‌هوا، میزان آلودگی هوا و بسیاری از منابع اطلاعاتی دیگر مانند Open Movie Database و یا Sloan Digital Sky Server نیز در دسترس‌ کسانی است که دوست دارند با این زبان دست به توسعهٔ نرم‌افزار بزنند. NetBlox، همچون Google Docs، از ویرایش مشترک برنامه‌ها نیز پشتیبانی می‌کند تا این امکان در اختیار چندین دولوپر قرار گیرد تا به‌ صورت هم‌زمان روی پروژه‌ای واحد کار کنند.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon