Mint: زبانی اپن‌سورس برای کدنویسی فرانت‌اند که به JavaScript کامپایل می‌شود

Mint: زبانی اپن‌سورس برای کدنویسی فرانت‌اند که به JavaScript کامپایل می‌شود

Mint زبانی به اصطلاح Expression-oriented و Strongly-typed برای کدنویسی رابط کاربری سایت است که به JavaScript کامپایل می‌شود که در پاسخ به نیاز دولوپرهای سایت‌های مبتنی بر Single Page Application یا به اختصار SPA به بازار عرضه شده است. 

آشنایی با ویژگی‌های شاخص Mint
زبان برنامه‌نویسی اپن‌سورس مینت با اهدافی همچون سهولت کار دولوپرهای فرانت‌اند، کامپایل سریع و خوانایی بالای سورس‌کد عرضه شده است که در ادامه با برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های این زبان آشنا خواهید شد اما پیش از آن، نیم‌نگاهی می‌اندازیم به سینتکس زبان مینت:

module Greeter {
  fun greet (name : String) : Html {
    <div>
      <{ "Hello " + name + "!" }>
    </div>
  }
}

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در کد فوق ماژولی داریم تحت عنوان Greeter که داخلش فانکشنی است به نام greet که با کلیدواژهٔ fun تعریف شده است. حال برسیم به فیچرهای شاخص این زبان:

- سرعت بالا: مینت، طبق ادعای سایت رسمی‌اش، زبانی سریع است به طوری که زیر نیم‌ ثانیه صفحه را بارگزاری می‌کند.

- نیاز به حداقل دیپندنسی: مینت دارای یک سرور داخلی برای توسعهٔ اپلیکیشن، ابزار بیلد برای دیپلوی سایت، ابزار تست و فرمت‌کنندهٔ سورس‌کد است. به عبارتی، اکثر ابزارهای توسعهٔ مورد نیاز یک دولوپر را دارا است.

- اکسپرشن-محور: مینت زبانی به اصطلاح Expression-oriented است بدین معنی که در این زبان برنامه‌نویسی، هر چیزی یک Expression است.

شنیدن این اپیزود از رادیوفول‌استک را به شما پیشنهاد می‌دهیم

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس