Knightscope K5: روباتی که با پرت کردن خودش در حوض آب خودکشی کرد!

Knightscope K5: روباتی که با پرت کردن خودش در حوض آب خودکشی کرد!

جای تعجبی نیست که روبات‌ها دارند آموزش می‌بینند تا روزبه‌روز بیشتر شبیه انسان‌ها شوند، مثل انسان‌ها فکر کنند و مثل انسان‌ها عمل کنند؛ اما آیا این بدان معنا است که وقتی روباتی احساس ناراحتی و یأس می‌کند هم باید همچون برخی افراد ضعیف‌النفس خودش را بکشد و به زندگی‌اش خاتمه بدهد؟

KnightScope K5 نام روبات نگهبانی در دفتر MRP Realty (یک آژانس مسکن) در واشنگتن دی‌سی است که در داخل ساختمان مجتمع درون یک حوض پر از آب سقوط کرده‌ است! دلیل واقعی این‌که چرا این روبات این‌کار را انجام داده هنوز مشخص نیست اما این خبر تحت‌عنوان «‌خودکشی یک روبات» در اینترنت پخش شده‌ است.

شاید این روبات 140 کیلیویی فقط قصد داشته مثل انسان‌ها با نزدیک شدن به این حوض آب، یک حال‌و‌هوایی عوض کند، اما شرایط آن‌طور که باید پیش نرفته و کنترل ماجرا از دستش خارج شده است! خوشبختانه کارکنان این مجتمع اداری از این حادثه باخبر شده و توانسته‌اند این روبات را نجات بدهند اما با این‌حال وضعیت نهایی سلامت این روبات همچنان نامشخص است. طبق گفتهٔ سخنگوی MRP Realty:

این روبات هنوز بخشی از یک برنامهٔ آموزشیه که این برنامه شامل شناسایی و از بین بردن باگ‌ها نیز می‌شه و چنین حوادثی به اون‌ها کمک می‌کنه تا بفهمن که چه نقاطی در این روبات هنوز نیاز به بهبود داره.

کمپانی KnightScope که فروشندهٔ روبات‌های نگهبان K5 است این قضیه را یک رخداد نامشخص خوانده و گفته که بررسی‌ها و تحقیقات دربارهٔ چندو‌چون این اتفاق در دست انجام است؛ همچنین این کمپانی قرار است یک روبات K5 دیگر را به‌صورت رایگان در اختیار این مجتمع قرار دهد.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon