Hyperledger: پلتفرمی اپن‌سورس برای توسعهٔ فناوری بلاکچین

Hyperledger: پلتفرمی اپن‌سورس برای توسعهٔ فناوری بلاکچین

Hyperledger شتابدهنده‌ای مبتنی بر کامیونیتی اپن‌سورس است که با هدف توسعهٔ فناوری‌های مبتنی بر بلاکچین ایجاد گردیده است. در واقع، این سازمان فعالانی از سراسر دنیا دارا است اما در اصل توسط بنیاد لینوکس میزبانی می‌گردد.

برای روشن‌تر شدن ماهیت هایپرلجر، فرض کنیم که کسب‌وکاری خواه کوچک یا بزرگ داریم که در یک اکوسیستم بیزینسی فعال است. حال تصور کنیم که ماهیت این کسب‌وکار به گونه‌ای است که نیاز به تعامل با دیگر بیزینس‌ها دارا است که برای این منظور، نیاز به یک اصطلاحاً Ledger خواهیم داشت. این لِجِر حاوی کلیهٔ بده‌بستون‌های صورت گرفته بین طرفین می‌باشد اما نکته اینجا است که نسخه‌ٔ در دست شما یا دیگر طرف‌های مورد معامله، باید دقیقاً یکسان باشند و اینجا است که فریمورک هایپرلجر خودنمایی می‌کند و این در حالی است که هایپرلجر این امکان را ایجاد می‌کنند تا فناوری‌های مختلف مرتبط با بلاکچین را بتوان در کسب‌و‌کار خود مورد استفاده قرار داد.

نیاز به توضیح نیست که اپن‌سورس رویکردی است که شفافیت، اعتماد، اطمینان، ساپورت فعالان این اکوسیستم از سراسر دنیا، اشتراک دانش و به طور کلی مشارکت به منظور ابداع فناوری‌هایی تراز اول را تضمین می‌کند و با توجه به اپن‌سورس بودن هایپرلجر نیز شاهد فعالیت کامیونیتی توسعه‌دهندگان نرم‌افزار از سراسر دنیا در جهت ساخت فریمورک‌های مبتنی بر بلاکچین خواهیم بود.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon