GLICODE: ابزاری به منظور آموزش مهارت‌های کدنویسی به کودکان

GLICODE: ابزاری به منظور آموزش مهارت‌های کدنویسی به کودکان

Pocky نام اِسنکی ژاپنی است به طوری که در دیگر کشورها نیز با طعم‌های مختلف در سوپرمارکت‌ها یافت می‌شود. حال اپلیکیشنی در ژاپن طراحی شده تحت عنوان GLICODE که با الهام گرفتن از Pocky، به عنوان پلتفرمی برای آموزش اصول کدنویسی به کودکان استفاده می‌شود.

GLICODE اپلیکیشنی است که از طریق قرار دادن کوکی‌ها و اِسنک‌های خوشمزه و مرتب کردن آنها، اصول کدنویسی را به کودکان آموزش می‌دهد؛ سپس از طرح ساخته شده یک عکس گرفته می‌شود تا این طرح به صورت دستورات دیجیتالی ترجمه شود (این اپلیکیشن در حال حاضر فقط برای اندروید منتشر شده و در دسترس قرار دارد).

شاید اگر این اپلیکیشن در دوران کودکی خیلی‌ها وجود داشت، بسیاری از ایشان در حال حاضر برنامه‌نویس‌های ماهری بودند! به نظر شما چه دلیلی دارد که مقامات کشورهای مترقی دنیا از یک سو و همچنین مدیران کمپانی‌های بزرگ از سوی دیگر  این قدر روی مبحث آموزش مهارت‌های کدنویسی به کودکان متمرکز شده‌اند؟ نظرات و دیدگاه‌های خود را با ما و سایر کاربران سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon