Gitmask: سرویسی برای فعالان کامیونیتی اپن‌سورس که می‌خواهند گمنام بمانند!

Gitmask: سرویسی برای فعالان کامیونیتی اپن‌سورس که می‌خواهند گمنام بمانند!

گرچه برخی دولوپرهای در صنعت توسعهٔ نرم‌افزار هستند که تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا در حوزهٔ اپن‌سورس فعال باشند و دنیا به جای بهتری برای دیگر دولوپرها تبدیل کنند، اما در عین حال برخی از ایشان هستند که دوست دارند به صورت کاملاً گمنام به فعالیت در این حوزه بپردازند. در همین راستا سرویسی تحت عنوان Gitmask در اختیار ایشان قرار گرفته که ضامن گمنامی ایشان در سرویس‌هایی همچون گیت‌هاب است.

Gitmask که توسط دولوپری به نام Jason Kulatunga طراحی شده است، این امکان را در اختیار فعلان کامیونتی (جامعهٔ) اپن‌سورس قرار می‌دهد تا نام خود را به دلایل حریم خصوصی، از داخل کلیهٔ کامیت‌ها حذف کنند.

در واقع، به محض این که شما کدهای خود را در Gitmask پوش (آپلود) کنید، این سرویس کلیهٔ اطلاعات مرتبط با هویت شما در داخل کامیت‌ها همچون نام دولوپر، ایمیل و تایم‌استمپ را حذف می‌کند. وقتی هم که اقدام به Pull Request روی یک ریپازیتوری گیت‌هاب صورت می‌گیرد، IP سرویس گیت‌مَسک مبنا قرار داده شده، لذا هویت دولوپر کماکان پنهان باقی خواهد ماند.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon