فید وبلاگ سکان آکادمی 2017-01-22T14:16:40+00:00 Zend_Feed_Writer https://sokanacademy.com/ <![CDATA[قبل از اقدام به کارآفرینی و راه‌اندازی استارتاپ، با این 5 نفر ملاقات کنید!]]> قبل از اقدام به کارآفرینی و راه‌اندازی استارتاپ، با این 5 نفر ملاقات کنید!

ملاقات با افراد مختلف یکی از مهم‌ترین کارهایی است که می‌توان به عنوان یک کارآفرین و فردی که قصد دارد استارتاپی به راه اندازد انجام داد؛ به نظر می‌رسد که شروع کردن یک کسب‌وکار برای خودتان کار سختی نباشد اما شما بدون شک برای رونق دادن به آن، باید از آدم‌های با تجربه‌تر از خودتان مشورت بگیرید چرا که بدون کمک ایشان احتمال کمی وجود خواهد داشت که به موفقیت‌های چشمگیری در حوزهٔ کاری خود دست یابید. تیپ آدم‌هایی که ملاقات می‌کنید از یک سو و همچنین توانایی شما در همراه نگه داشتن ایشان در طول مسیر کارآفرینی خود از سوی دیگر، تاثیر به سزایی در موفقیت کسب‌وکار شما خواهد داشت و این همان چیزی است که چرایی و چگونگی آن را قصد داریم در این مقاله مورد بررسی قرار دهیم. با سکان آکادمی همراه باشید. 

]]>
2017-01-22T14:16:40+00:00 https://sokanacademy.com/blog/1053/قبل-از-اقدام-به-کارآفرینی-و-راه‌اندازی-استارتاپ-با-این-5-نفر-ملاقات-کنید فرنوش فهیم ملاقات با افراد مختلف یکی از مهمترین کارهایی است که میتوان به عنوان یک کارآفرین و فردی که قصد دارد استارتاپی به راه اندازد انجام داد؛ به نظر میرسد که شروع کردن یک کسبوکار برای خودتان کار سختی نباشد اما شما بدون شک برای رونق دادن به آن، باید از آدمهای با تجربهتر از خودتان مشورت بگیرید چرا که بدون کمک ایشان احتمال کمی وجود خواهد داشت که به موفقیتهای چشمگیری در حوزهٔ کاری خود دست یابید. تیپ آدمهایی که ملاقات میکنید از یک سو و همچنین توانایی شما در همراه نگه داشتن ایشان در طول مسیر کارآفرینی خود از سوی دیگر، تاثیر به سزایی در موفقیت کسبوکار شما خواهد داشت و این همان چیزی است که چرایی و چگونگی آن را قصد داریم در این مقاله مورد بررسی قرار دهیم. با سکان آکادمی همراه باشید.
<![CDATA[بقچهٔ موفقیت: این ۷ کار را رعایت کنید و دیگر نگران هیچ چیز نباشید!]]> بقچهٔ موفقیت: این ۷ کار را رعایت کنید و دیگر نگران هیچ چیز نباشید!

کمتر کسی را می‌توان یافت که جملاتی از این دست را نشنیده‌ باشد: هردو ما دقیقا مثل هم بودیم، در یک جا زندگی می‌کردیم، با هم به یک مدرسه می‌رفتیم، درس‌های یکسانی می‌آموختیم، اما امروز او کجا است و من کجا! مهم‌ترین ابزار افراد موفق در زمینۀ کاری، ثبات آن‌ها است و با توجه به نتایج تحقیقات، می‌توان به این موضوع پی برد که محیط خانه بیشترین تاثیر را بر ثبات شخصیتی افراد از سنین کودکی دارا است. با استناد به نتایج تحقیقات اخیر و البته شواهدی که از آکادمی‌های گوناگون، تحقیقات متخصصان علوم اجتماعی و از دنیای تجارت به دست آمده است، می‌توان با اطمینان گفت که ثبات یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های افراد موفق است. البته خود واژۀ ثبات مفهومی کلی دارد و به صورت دقیق‌تر می‌توان آن را همان دل و جرأت، استقامت و سرسختی تعریف کرد. در این مقاله قصد داریم به راه‌کارهایی اشاره کنیم که در صورت رعایت آن‌ها، به راحتی خواهیم توانست در هر حوزه‌یی از برنامه‌نویسی گرفت تا ورزش و غیره به موفقیت‌های بسیاری دست یافت. با سکان آکادمی همراه باشید.

]]>
2017-01-22T14:16:40+00:00 https://sokanacademy.com/blog/1055/بقچه-موفقیت-این-۷-کار-را-رعایت-کنید-و-دیگر-نگران-هیچ-چیز-نباشید روزبه ژوله کمتر کسی را میتوان یافت که جملاتی از این دست را نشنیده باشد:هردو ما دقیقا مثل هم بودیم، در یک جا زندگی میکردیم، با هم به یک مدرسه میرفتیم، درسهای یکسانی میآموختیم،اما امروز او کجا است و من کجا!مهمترین ابزار افراد موفق در زمینۀ کاری، ثبات آنها است و با توجه به نتایج تحقیقات، میتوان به این موضوع پی برد که محیط خانه بیشترین تاثیر را بر ثبات شخصیتی افراد از سنین کودکی دارا است. با استناد به نتایج تحقیقات اخیر و البته شواهدی که از آکادمیهای گوناگون، تحقیقات متخصصان علوم اجتماعی و از دنیای تجارت به دست آمده است، میتوان با اطمینان گفت که ثبات یکی از مهمترین ویژگیهای افراد موفق است. البته خود واژۀ ثبات مفهومی کلی دارد و به صورت دقیقتر میتوان آن را همان دل و جرأت، استقامت و سرسختی تعریف کرد.در این مقاله قصد داریم به راهکارهایی اشاره کنیم که در صورت رعایت آنها، به راحتی خواهیم توانست در هر حوزهیی از برنامهنویسی گرفت تا ورزش و غیره به موفقیتهای بسیاری دست یافت. با سکان آکادمی همراه باشید.
<![CDATA[10 تا از بهترین زبان‌های برنامه‌نویسی که می‌توانید در سال 2017 یاد بگیرید!]]> 10 تا از بهترین زبان‌های برنامه‌نویسی که می‌توانید در سال 2017 یاد بگیرید!

زمان زیادی نیست که وارد سال ۲۰۱۷ شده‌ایم؛ اگر تمایل دارید در این سال جدید میلادی یک زبان برنامه‌نویسی جدید یاد گرفته و مهارت‌های‌تان را ارتقاء بخشید، در این مقاله قصد داریم لیستی از زبان‌های برنامه‌نویسی و کاربردهای‌شان را معرفی کنیم که در حال حاضر از شرایط رقابتی بسیار خوبی در بازار کار توسعهٔ نرم‌افزار برخوردارند و می‌توانند انتخاب خوبی برای‌تان باشند. با سکان آکادمی همراه باشید.

]]>
2017-01-22T14:16:40+00:00 https://sokanacademy.com/blog/1091/ده-تا-از-بهترین-زبان‌های-برنامه‌نویسی-که-می‌توانید-در-سال-2017-یاد-بگیرید محمدحسین خانجانی زمان زیادی نیست که وارد سال ۲۰۱۷ شدهایم؛اگر تمایل دارید در این سال جدید میلادییک زبان برنامهنویسی جدید یاد گرفتهو مهارتهایتان را ارتقاء بخشید، در این مقاله قصد داریم لیستی از زبانهای برنامهنویسی و کاربردهایشان را معرفی کنیم که در حال حاضر از شرایط رقابتی بسیار خوبی در بازار کار توسعهٔ نرمافزار برخوردارند و میتوانند انتخاب خوبی برایتان باشند. با سکان آکادمی همراه باشید.
<![CDATA[چه تفاوت‌هایی میان Encryption و Hashing وجود دارد؟]]> چه تفاوت‌هایی میان Encryption و Hash وجود دارد؟

Encryption و Hash دو اصطلاحی هستند که به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، ولی به اشتباه! آیا شما تفاوت بین این دو را می‌دانید، و این که کدام یک را در کجا به کار ببرید؟ در این مقاله قصد داریم به بررسی تفاوت‌های اساسی بین هش و انکریپشن و این که هر یک را در چه موقعیت‌هایی می‌توان استفاده کرد بپردازیم. با سکان آکادمی همراه باشید.

]]>
2017-01-22T14:16:40+00:00 https://sokanacademy.com/blog/1085/چه-تفاوت‌هایی-میان-انکریپشن-و-هش-وجود-دارد محمد حسین جنتیان Encryption و Hashدو اصطلاحی هستند که به جای یکدیگر استفاده میشوند، ولی به اشتباه!آیا شما تفاوتبین این دو را میدانید، و این که کدام یک را در کجا به کار ببرید؟ در این مقاله قصد داریم به بررسی تفاوتهای اساسی بین هشو انکریپشن و این که هر یک را در چه موقعیتهایی میتوان استفاده کرد بپردازیم. با سکان آکادمی همراه باشید.