فید وبلاگ سکان فید وبلاگ سکان Wed, 12 Dec 2018 10:41:01 +0000 Zend_Feed_Writer 2 (http://framework.zend.com) https://sokanacademy.com/ درآمدی بر چگونگی بررسی حضور مؤثر در شبکه‌های اجتماعی Wed, 12 Dec 2018 10:41:01 +0000 https://sokanacademy.com/blog/503/درآمدی-بر-چگونگی-بررسی-حضور-مؤثر-در-شبکه‌های-اجتماعی https://sokanacademy.com/blog/503/درآمدی-بر-چگونگی-بررسی-حضور-مؤثر-در-شبکه‌های-اجتماعی حمیده کریمی حمیده کریمی حتماً تاکنون دربارهٔ تأثیرات شبکههای اجتماعی در رشد کسبوکارها زیاد شنیدهاید و میدانید که داشتن تعداد زیاد مخاطبها مهم نیست بلکه آنچه که حائز اهمیت میباشد پیدا کردن مخاطب هدفاست. جمع کردن تعداد زیادی مخاطب مشتاق به محصول، برند یا ایدهٔ شما کلید دستیابی به موفقیت است و همانطور که میدانید شبکههای اجتماعی بهترین مکان برای برقراری و حفظ رابطه با مشتریان است اما پرسش اینجا است که این مهم چهطور اتفاق میافتد یا به عبارت دیگر، چهطور بفهمیم که همه چیز به خوبی پیش میرود.

]]>
0
آموزش پیاده‌سازی Strategy Design Pattern در زبان برنامه‌نویسی PHP Wed, 12 Dec 2018 10:41:01 +0000 https://sokanacademy.com/blog/9105/آموزش-پیاده‌سازی-دیزاین-پترن-استراتژی-در-زبان-برنامه‌نویسی-پی-اچ-پی https://sokanacademy.com/blog/9105/آموزش-پیاده‌سازی-دیزاین-پترن-استراتژی-در-زبان-برنامه‌نویسی-پی-اچ-پی اکرم امراه‌نژاد اکرم امراه‌نژاد Design Pattern (الگوی طراحی) اشاره به راهکاری تستشده و اصولی با قابلیت استفادۀ مجدد در برنامهنویسی شییٔگرا دارد که در پاسخ به چالشهای توسعۀ نرمافزار ایجاد شده است و در واقع تِمپلِیتی جهت ارائۀ سولوشنی برای حل مسائل رایج میباشد. در واقع، دیزاین پترنها یکسری به اصطلاح Best Practice هستند که امکان توسعۀ اپلیکیشنهایی انعطافپذیر، تغییرپذیر با قابلیت نگاهداری بالا را برای دولوپرها فراهم میکنند که یکی از آنها، الگوی طراحی استراتژی است که در این آموزش خواهیم دید به چه شکل میتوان آن را در زبان برنامهنویسی پیاچپی پیادهسازی کرد.

]]>
0
معرفی کتاب جایگاه‌ سازی (نبردی در ذهن): چگونه در ذهن آدم‌ها جای برند خود را باز کنیم؟ Wed, 12 Dec 2018 10:41:01 +0000 https://sokanacademy.com/blog/5117/معرفی-کتاب-جایگاه-سازی-نبردی-در-ذهن-چگونه-در-ذهن-آدم‌ها-جای-برند-خود-را-باز-کنیم https://sokanacademy.com/blog/5117/معرفی-کتاب-جایگاه-سازی-نبردی-در-ذهن-چگونه-در-ذهن-آدم‌ها-جای-برند-خود-را-باز-کنیم بهزاد مرادی بهزاد مرادی  معرفی کتاب جایگاه‌ سازی (نبردی در ذهن): چگونه در ذهن آدم‌ها جای برند خود را باز کنیم؟

کتاب جایگاهسازی (نبردی در ذهن) به طور خلاصه به این موضوع اشاره میکند که ساختن یک جایگاه (پوزیشِن) فعالیتی نیست که شما روی یک محصول انجام میدهید بلکه عبارت است از مجموعه کارهایی که تصویری از محصول را در ذهن مشتری جای میدهند و با این تفاسیر میتوان گفت جایگاهسازی مجموعه تصاویر ذهنی مخاطبین کسبوکار شما است که از سرویس، محصول و یا خودِ شما دارند.

]]>
0
مقایسهٔ سازوکار پروتکل امن HTTPS با داستان عاشقانهٔ آتوسا، بابک و کبوترهای نامه‌رسان Wed, 12 Dec 2018 10:41:01 +0000 https://sokanacademy.com/blog/9301/مقایسه-سازوکار-پروتکل-امن-اچ-تی-پی-پی-اس-با-داستان-عاشقانه-آتوسا-بابک-و-کبوترهای-نامه‌رسان https://sokanacademy.com/blog/9301/مقایسه-سازوکار-پروتکل-امن-اچ-تی-پی-پی-اس-با-داستان-عاشقانه-آتوسا-بابک-و-کبوترهای-نامه‌رسان محمدرضا نوشادروان محمدرضا نوشادروان پروتکل HTTPS نسخۀ ایمنشدۀ HTTP است که در واقع میتوان گفت با اضافه کردن مکانیزمهای موجود در علم رمزنگاری به HTTP، این پروتکل ایمن شده است. همواره آنچه دولوپرهای حرفهای را از افراد عادی متمایز میسازد، دانش عمیق ایشان در ارتباط با زیرساختهای توسعهٔ نرمافزار است که یکی از آنها آشنایی با سازوکار وب، اینترنت و نحوهٔ برقرار امنیت در فضای آنلاین است که در همین راستا در ادامه قصد داریم از طریق تشبیه ریکوئست و ریسپانسهایی که در فضای اینترنت ردوبدل میشوند به کبوترهای نامهرسان، درک سازوکار HTTPS را تسهیل کنیم. به عبارتی،در این مقاله سعی داریم با یک مثال ساده و بدون وارد شدن به مفاهیم و ریاضیات پیچیدۀ رمزنگاری، پروتکل HTTPS را توضیح دهیم.

]]>
0
ماجرای مارک زاکربرگ و دوستش که تنها در چند روز برنامه‌نویسی یاد گرفت و سهامدار فیسبوک شد Wed, 12 Dec 2018 10:41:01 +0000 https://sokanacademy.com/blog/669/ماجرای-مارک-زاکربرگ-و-دوستش-که-تنها-در-چند-روز-برنامه‌نویسی-یاد-گرفت-و-سهامدار-فیسبوک-شد https://sokanacademy.com/blog/669/ماجرای-مارک-زاکربرگ-و-دوستش-که-تنها-در-چند-روز-برنامه‌نویسی-یاد-گرفت-و-سهامدار-فیسبوک-شد آتنا ستوده آتنا ستوده  ماجرای مارک زاکربرگ و دوستش که تنها در چند روز برنامه‌نویسی یاد گرفت و سهامدار فیسبوک شد

تصور کنید که فقط چند روز را صرف یاد گرفتن یک زبان برنامهنویسی جدید کنید و پس از آن به یک میلیاردر تبدیل شوید! این رؤیا به قدری باورنکردنی و دور از ذهن است که تقریباً هر دولوپری آن را بیدرنگ غیرممکن میپندارد اما این ماجرا برای یکی از دوستان بنیانگذار فیسبوک، مارک زاکربرگ، اتفاق افتاده است.

]]>
0
Kubernetes (کوبرنتیس) چیست؟ Wed, 12 Dec 2018 10:41:01 +0000 https://sokanacademy.com/blog/5055/کوبرنتیس-چیست https://sokanacademy.com/blog/5055/کوبرنتیس-چیست رائفه خلیلی رائفه خلیلی  Kubernetes (کوبرنتیس) چیست؟

Kubernetes یک سیستم اپنسورس مدیریت کانتینر میباشد که محصول شرکت گوگل است و در حال حاضر توسط برخی از بزرگترین شرکتهای دنیا مورد استفاده قرار میگیرد و بدین ترتیب به یکی از الگوهای موفقیت در دنیای اپنسورس تبدیل شده است اما پیش از پرداختن به دلایل محبوبیت این پلتفرم مدیریت کانتینر در میان دولوپرها و شرکتهای نرمافزاری، توصیه میکنیم خوانندگانی که با مفهوم کانتینر آشنایی ندارند، به مقالهٔ کانتینر چیست و چه تفاوتهایی با ماشین مجازی دارد؟مراجعه نمایید که در این مقاله ماهیت کانتینر به خوبی شرح داده شده است.

]]>
0
صحبت کردن، شعر، موسیقی و برنامه‌نویسی بخش واحدی از مغز را درگیر می‌کنند Wed, 12 Dec 2018 10:41:01 +0000 https://sokanacademy.com/blog/194/صحبت-کردن،-شعر،-موسیقی-و-برنامه‌نویسی-بخش-واحدی-از-مغز-را-درگیر-می‌کنند https://sokanacademy.com/blog/194/صحبت-کردن،-شعر،-موسیقی-و-برنامه‌نویسی-بخش-واحدی-از-مغز-را-درگیر-می‌کنند بهزاد مرادی بهزاد مرادی بسیاری از کسانی که در زمینهٔ علوم کامپیوتری صاحبنظر هستند بر این باورند که فراگیری یک زبان برنامهنویسی تا حد بسیار زیادی شبیه به یادگیری چیزی همچون یک زبان زندهٔ دنیا است و تحقیقاتی که در زمینهٔ فعالیت مغزی از طریقMRI صورت گرفته نیز شاهد این ادعا است که ارتباطی مابین یک زبان زندهٔ دنیا و زبانهای برنامهنویسی وجود دارد چرا که وقتی فردی در دستگاهامآرآی قرار گرفت و از وی خواسته شد تا کاری را انجام دهد، دانشمندان مشاهده کردند که بخشهایی از مغز وی اکسیژن بیشتری استفاده کردند که این مسأله نشانگر آن است که بخشهای فوق الذکر مرتبط با کاری هستند که فرد مورد آزمایش انجام داده بود. این تحقیق نشان داد کهدر حین کدنویسی، مغزانسان از عملکرد مشابهی همچون زمانی که موسیقی مینوازیم، صحبت میکنیم، مسئله حل میکنیم، چیزی حفظ میکنیم و سایر کارهایی از این دست برخوردار است.

]]>
0