فید وبلاگ سکان آکادمی 2017-06-24T15:28:11+00:00 Zend_Feed_Writer https://sokanacademy.com/ <![CDATA[Insomnia: ابزاری به‌منظور دیباگ کردن APIهای شما]]>  Insomnia: ابزاری به‌منظور دیباگ کردن APIهای شما

Insomnia برنامه‌ای است که به شما کمک می‌کند تا APIها را به ساده‌ترین شکل ممکن دیباگ کنید و این مهم جز با به‌کارگیری معماری REST در این پلتفرم از یک سو و همچنین رابط کاربری شهودی‌اش از سوی دیگر امکان‌پذیر نبوده است!

]]>
2017-06-24T15:28:11+00:00 https://sokanacademy.com/blog/1959/اینسامنیا-ابزاری-به‌منظور-دیباگ-کردن-ای‌پی‌آی‌-شما عاطفه بادکبود Insomnia برنامهای است که به شما کمک میکند تا APIها رابه سادهترین شکل ممکن دیباگ کنید و این مهم جز با بهکارگیری معماریREST در این پلتفرم از یک سو و همچنین رابط کاربری شهودیاشاز سوی دیگر امکانپذیر نبوده است!
<![CDATA[گوگل Google Drive را با محصولی به مراتب بهتر جایگزین می‌کند!]]> گوگل Google Drive را با محصولی به مراتب بهتر جایگزین می‌کند!

در آینده‌ای نه‌چندان دور، Google Drive برای همیشه کاربرانش را ترک خواهد کرد و شرکت گوگل با محصولی کاملاً جدید به‌نام Backup & Sync پذیرای کاربران خود خواهد بود؛ محصولی که حتی ظاهرش هم گویای تفاوت زیاد با گوگل درایو است.

]]>
2017-06-24T15:28:11+00:00 https://sokanacademy.com/blog/2112/گوگل-گوگل-درایو-را-با-محصولی-به‌مراتب-بهتر-جایگزین-می‌کند فرنوش فهیم در آیندهای نهچندان دور، Google Drive برای همیشه کاربرانش را ترک خواهد کرد و شرکت گوگل با محصولی کاملاً جدید بهنام Backup Sync پذیرای کاربران خود خواهد بود؛ محصولی که حتی ظاهرش هم گویای تفاوت زیاد با گوگل درایو است.
<![CDATA[Larder: راه‌کاری مناسب برای بوک‌مارک کردن به‌خصوص برای دولوپرها]]> Larder: راه‌کاری مناسب برای بوک‌مارک کردن به‌خصوص برای دولوپرها

گیت‌هاب یک پلتفرم بسیار قدرتمند برای ایجاد ارتباط و به اشتراک‌گذاری پروژه‌ها توسط دولوپرها می‌باشد اما نبود امکاناتی خاص برای ذخیره و مرتب‌سازی لایبرری‌ها و گزینه‌های موردعلاقهٔ دولوپرها، همواره یکی از مواردی است که نیاز به گزینه‌ای تکمیلی را برای استفاده بهتر از این وب‌سایت به‌وجود می‌آورد و اینجا است که سرویس Larder این امکان را برایمان فراهم می‌سازد.

]]>
2017-06-24T15:28:11+00:00 https://sokanacademy.com/blog/2105/لاردر-راه‌کاری-مناسب-برای-بوک‌مارک-کردن-به‌خصوص-برای-دولوپرها علی فلاحی گیتهاب یک پلتفرمبسیار قدرتمند برای ایجاد ارتباط و به اشتراکگذاری پروژهها توسط دولوپرها میباشد اما نبود امکاناتی خاص برای ذخیره و مرتبسازی لایبرریهاو گزینههای موردعلاقهٔ دولوپرها، همواره یکی از مواردی است که نیاز به گزینهای تکمیلی را برای استفاده بهتر از این وبسایت بهوجود میآورد و اینجا است که سرویسLarder این امکان را برایمان فراهم میسازد.
<![CDATA[لینوکس 4.14 نسخۀ بعدی و کرنل LTS خواهد بود]]> لینوکس 4.14 نسخۀ بعدی و کرنل LTS خواهد بود

Greg Kroah-Hartman یکی از توسعه‌دهندگان و مدیریت‌کنندگان کرنل لینوکس در یک پست +Google گفت که لینوکس کرنل 4.14، نسخۀ بعدی LTS کرنل خواهد بود.

]]>
2017-06-24T15:28:11+00:00 https://sokanacademy.com/blog/2084/کرنل-لینوکس-۱۴-۴-نسخ-بعدی-کرنل-خواهد-بود هادی فاخریان Greg Kroah-Hartman یکی از توسعهدهندگان و مدیریتکنندگانکرنل لینوکس در یک پست +Google گفت که لینوکس کرنل 4.14، نسخۀ بعدی LTS کرنل خواهد بود.