Eiffel: یک زبان برنامه‌نویسی شیئ‌گرا، چندمنظوره و سریع

Eiffel: یک زبان برنامه‌نویسی شیئ‌گرا، چندمنظوره و سریع

Eiffel زبانی است که بر اساس ادعای سایت رسمی‌اش، نرم‌افزارهای توسعه یافته با این زبان برنامه‌نویسی شییٔ‌گرا نه تنها ارزان‌تر و بهتر هستند، بلکه با سهولت و سرعت بیشتری نیز توسعه خواهند یافت.

زبان Eiffel از یک IDE تحت‌عنوان EiffelStudio برخوردار است که با خودِ زبان Eiffel نوشته شده و روی پلتفرم‌های مختلفی قابل‌اجرا است. به عنوان نمونه سورس‌کد نوشته شده با این زبان داریم:

class 
  ACCOUNT

feature

  balance: INTEGER
  owner: PERSON
  minimum_balance: INTEGER = 1000

  open (who: PERSON)
      -- Assign the account to owner who.
    do
      owner := who
    end

  deposit (sum: INTEGER)
      -- Deposit sum into the account.
    do
      add (sum)
    end

  withdraw (sum: INTEGER)
      -- Withdraw sum from the account.
    do
      add (-sum)
    end

  may_withdraw (sum: INTEGER): BOOLEAN
      -- Is there enough money to withdraw sum?
    do
      Result := (balance >= sum + minimum_balance)
    end

feature {NONE}

  add (sum: INTEGER)
      -- Add sum to the balance
    do
      balance := balance + sum
    end

end -- ACCOUNT

همچنین لایبرری استاندارد این زبان حاوی کامپوننت‌های متنوعی است که برای پلتفرم‌های مختلفی در نظر گرفته شده‌اند. برخی از مهم‌ترین کامپوننت‌های عرضه شده در زبان برنامه‌نویسی ایفِل عبارتند از:

- کامپوننت ساخت GUI
- کامپوننت توسعهٔ Wb Application
- الگوریتم‌ها و دیتا استراکچرهای پایه‌ای
- مُدل‌های دستیابی به دیتابیس
- کامپوننت پیاده‌سازی Multi-threading

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon