DVC: سیستم ورژن کنترل اپن‌سورسی برای پروژه‌های یادگیری ماشینی

DVC: سیستم ورژن کنترل اپن‌سورسی برای پروژه‌های یادگیری ماشینی

Data Science Version Control یا به اختصار DVC ابزاری اپن‌سورس به منظور مدیریت نسخه‌های مختلف پروژه‌های مرتبط با دیتا ساینس و ماشین لرنینگ است که متخصصین این حوزه‌ها می‌توانند با استفاده از آن به مدیریت مدل‌های خود از یکسو و همچنین اشتراک‌گذاری آن‌ها از سوی دیگر بپردازند.

DVC علاوه بر شباهت از بُعد معماری و ساختار، اساساً با سیستم ورژن کنترل Git نیز سازگار است و دولوپرها و متخصصین یادگیری ماشینی با استفاده از این ابزار می‌توانند فایل‌های حجیم، انواع و اقسام دیتاسِت، مدل‌های یادگیری ماشینی و ... را مدیریت کنند (لازم به یادآوری است که DVC تحت لیسانس Apache 2.0 به صورت اپن‌سورس عرضه شده است.)

شنیدن این اپیزود از رادیوفول‌استک را به شما پیشنهاد می‌دهیم

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس