DVC: سیستم ورژن کنترل اپن‌سورسی برای پروژه‌های یادگیری ماشینی

DVC: سیستم ورژن کنترل اپن‌سورسی برای پروژه‌های یادگیری ماشینی

Data Science Version Control یا به اختصار DVC ابزاری اپن‌سورس به منظور مدیریت نسخه‌های مختلف پروژه‌های مرتبط با دیتا ساینس و ماشین لرنینگ است که متخصصین این حوزه‌ها می‌توانند با استفاده از آن به مدیریت مدل‌های خود از یکسو و همچنین اشتراک‌گذاری آن‌ها از سوی دیگر بپردازند.

DVC علاوه بر شباهت از بُعد معماری و ساختار، اساساً با سیستم ورژن کنترل Git نیز سازگار است و دولوپرها و متخصصین یادگیری ماشینی با استفاده از این ابزار می‌توانند فایل‌های حجیم، انواع و اقسام دیتاسِت، مدل‌های یادگیری ماشینی و ... را مدیریت کنند (لازم به یادآوری است که DVC تحت لیسانس Apache 2.0 به صورت اپن‌سورس عرضه شده است.)

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon