Dev Tube: کلسکیونی از ویدیوهای آموزشی برای برنامه‌نویسان

Dev Tube: کلسکیونی از ویدیوهای آموزشی برای برنامه‌نویسان

DevTube سایتی شامل مجموعه‌ای از ویدیو‌های پرکاربرد برای برنامه‌نویسان که با الهام از کنفرانس DevTernity عرضه شده است به طوری که بیشتر ویدیوهای آپلود شده در این پلتفرم مربوط به رویدادهای سال‌های قبل این رویداد چند روزه بوده که از سال 2015 به بعد، هر ساله اواخر نوامبر شروع و اوایل دسامبر تمام می‌شود.

واقعیت امر آن است که مشکل خیلی از دولوپرها این است که مجموعهٔ مرجع و کاملی برای آموزش از طریق سرویس‌های ویدیویی ندارند که به نظر می‌رسد DevTube آماده تا این مشکل را حل کند. زیرساخت اصلی DevTube بر پایهٔ سرویس اپن‌سورس PeerTube می‌باشد که می‌توانید با مراجعه به مقالهٔ Peertube: جایگزینی اپن‌سورس برای YouTube، بیشتر با قابلیت‌هایش آشنا شوید.

در پایان لازم به ذکر است که DevTube به غیر از آموزش‌های مرتبط با کدنویسی، ویدیوهایی در مورد صنعت توسعهٔ نرم‌افزار و کسب‌وکار برنامه‌نویسی را هم شامل می‌گردد.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon