Cyclone: زبانی با الهام از C اما با ایمنی بیشتر

Cyclone: زبانی با الهام از C اما با ایمنی بیشتر

Cyclone زبانی همچون C است با این تفاوت که قابلیت‌هایی همچون Pattern Matching ،Algebraic Datatypes ،Exceptions ،Region-based Memory Management و امکان Garbage Collection در صورت نیاز به آن افزوده شده است.

Cyclone سینتکسی همچون زبان برنامه‌نویسی باسابقهٔ C دارا است؛ همچنین امکان مدیریت حافظه به صورت دستی و کار با پوینترها را نیز در اختیار دولوپرها قرار می‌دهد؛‌ مضاف بر اینکه Cyclone امن است به طوری که اپلیکیشن‌هایی نوشته شده با Pure Cyclone در مقابل باگ‌های رایجی که در برنامه‌های نوشته شده با C مشاهده می‌کنیم آسیب‌پذیر نخواهند بود که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- Buffer Overflow
- Format String Attack
- Double Free Bug
- Dangling Pointer Access

گرچه پروسهٔ طراحی این زبان طی یک پروژهٔ تحقیقاتی شکل گرفته و پس از مدتی متوقف شد، اما بسیاری از ایده‌های این زبان در طراحی زبان Rust مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon