CODE.GOV: سایتی که سورس‌کد پروژه‌های اپن‌سورس مختلف دولت آمریکا را منتشر می‌کند

CODE.GOV: سایتی که سورس‌کد پروژه‌های اپن‌سورس مختلف دولت آمریکا را منتشر می‌کند

هر ساله اقدامات اپن‌سورس بیشتر و بزرگ‌تری را می‌بینیم که با هزاران پروژه و تیم جدید که به این کامیونیتی (جامعهٔ متن‌باز) اضافه می‌شوند، شاهد پیشرفت بیش از پیش این حوزه هستیم. امروزه اپن‌سورس به‌ قدری حائز اهمیت شده است که دولت آمریکا هم با پروژه‌ای اختصای، سعی در پیشرفت آن دارد.

CODE.GOV سایتی که سورس‌کد پروژه‌های اپن‌سورس مختلف دولتی آمریکا را منتشر می‌کند که دو فایدهٔ اصلی دارد. اول اینکه این وب‌سایت با منتشر کردن رایگان کدها، به دنیای تکنولوژی کمک می‌‌کند تا دولوپرهای حرفه‌ای در آینده بتوانند این کدها‌ را بخوانند و از نحوهٔ ساخت پروژه‌های مختلف دولتی آگاه شوند و همچنین به دولت هم شانس این را می‌دهد تا بتواند کدهای خود را در دسترس بقیه قرار دهد تا دولوپرهای دیگر آن‌ها را بهبود بخشند.

به طور کلی می‌توانید پروژه‌های مختلفی را در این وب‌سایت پیدا کنید و ببینید که در برخی پروژه‌های خاص، چه نوع فناوری‌هایی استفاده شده است و همین‌طور می‌توانید پروژه‌های وزارت‌خانه‌هایی مانند کشاورزی، انرژی، خزانه‌داری و سازمان‌های مربوط به دولت مانند NASA را ببینید.

این وب‌سایت بخشی از پروژهٔ نوآورانه دولت ایالات متحده است که با این هدف ایجاد شده تا از شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف درخواست می‌کند تا حداقل 20‌٪ از سورس‌کد پروژه‌های اختصاصی خودشان را برای عموم دولوپرها منتشر کنند (گرچه چنین ایده‌ای به این زودی‌ها مورد استقبال واقع نخواهد شد و تا اجرای گستردهٔ آن زمان لازم است، اما همین که چنین ایده‌ای مطرح شده است، به نوبهٔ خود یک قدم مثبت و رو به جلو برای کامیونیتی اپن‌سورس محسوب می‌گردد.)

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon