Bluetooth Developer Center: منبعی برای طراحی محصولات مبتنی بر بلوتوث

Bluetooth Developer Center: منبعی برای طراحی محصولات مبتنی بر بلوتوث

Bluetooth Developer Center مجموعه‌ای از ابزارها، منابع آموزشی و مستندات است که با استفاده از آن علاقمندان می‌توانند ایده‌های مبتنی بر بلوتوث خود را از بالقوه به بالفعل درآورند.

کیت‌های آموزشی، ویدیو و وبینارهای تخصصی بخشی از منابعی هستند که از این طریق این سایت در اختیار دولوپرهای علاقمند به این فناوری وایرلس قرار می‌گیرند. در عین حال،‌ کلیهٔ محصولاتی که بر پایهٔ این فناوری طراحی می‌شوند باید استانداردی تحت عنوان Bluetooth Qualification Process را رعایت کنند که مستندات مربوطه نیز در اختیار افراد علاقمند قرار گرفته است.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon