چطور یک خطای ساده برنامه‌نویسی باعث زیان ۲.5 میلیون دلاری یک بانک شد؟

چطور یک خطای ساده برنامه‌نویسی باعث زیان ۲.5 میلیون دلاری یک بانک شد؟

بانک کامن‌ولس استرالیا (Commonwealth Bank of Australia) اخطاریه تخلفی به ارزش 180 هزار دلار را پرداخت کرده و قرار است تا کسری به ارزش ۲.۵ میلیون دلار حواله بیش از اعتبار موجودی‌های شخصی را نیز جبران کند. مشکل بوجود آمده به دلیل خطای برنامه‌نویسی سیستم های مالی این بانک است به طوری که هزینه زندگی و مسکن مشتریان در محاسبات ۰ در نظر گرفته شده‌ است! این بانک خطای برنامه‌نویسی در خودکار کردن فرایند محاسبات را مقصر پرداخت تخلف ۱۸۰ هزار دلاری خود می‌داند به طوری که هم اکنون این بانک باید کسری بزرگی از موجودی وام‌ها را جبران کند.

این خطای برنامه‌نویسی نقش محوری در پذیرش حواله بیش از اعتبار درخواست‌هایی که باید با آن‌ها مخالفت می‌شده داشته است و نتیجه این که کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا موسوم به ASIC جریمه ی سنگینی را به بانک تحمیل کرده‌ است. به گفته ی این کمیسیون، 

این بانک ۹۵۷۷ درخواست را که باید با‌ آن‌ها مخالفت می‌شده و ۱۱۵۲ درخواست دیگر را که باید محدودیت بیشتری داشته‌ باشند را تایید کرده‌ است! و به طور کلی، مشتریان که تحت تاثیر این خطا بوده‌اند چیزی در حدود ۲ درصد کل مشتریان می‌باشند.

چه‌ خطای برنامه‌نویسی باعث چنین زیانی شده‌است؟ 
بررسی‌ها نشان‌ داده‌ که این اشتباه بزرگ، بین جولای 2011 تا سپتامبر 2015 حساب‌ها را تحت تاثیر قرار داده‌ است. وقتی درخواست های مشتریان بررسی شد، معلوم شد که هزینه زندگی و مسکن مشتریان کلا محاسبه نشده‌ است! به عبارت دیگر، این مقدار ۰ وارد شده بود که قطعا کمتر از خرج واقعی مشتریان می‌باشد.

نقض قوانین مسئولیت وام‌ها به خاطر این اتفاق باعث ترس ASIC شده‌ است که در نتیجه چهار اختاریه جریمه، در مجموع به ارزش 180 هزار دلار را برای این بانک خاطی وضع کرده‌ است. برای جبران خطای برنامه‌نویسی، این بانک به کمیسیون مربوطه توصیه کرده‌ است که تا کسری سنگین 2.5 میلیون دلاری را جبران کند. 

به گفته ی ون هورن -رئیس محصولات و استراتژی بانک- ما عمیقا از مشتریان خود عذرخواهی می کنیم و از رخ دادن این خطا پشیمان هستیم.

منبع