Slate: فریمورکی اپن‌سورس جهت طراحی ادیتور متن


Slate فریمورکی اپن‌سورس با الهام از Draft.js جهت طراحی ادیتور متن است که دست دولوپرها را بسیار باز می‌گذارد تا بسته به نیازهای خود، آن را کاستومایز کنند (برای آشنایی بیشتر با Draft.js نیز می‌توانید به مقالهٔ Draft.js: فریمورکی اپن‌سورس برای ساخت ادیتور با استفاده از ریئکت مراجعه نمایید.)

اولین کسی باشید که به این سؤال پاسخ می‌دهید

یکی از ویژگی‌های بارز فریمورک Slate این است که در آن همه چیز به صورت پلاگین تعریف شده است حتی کِرنِل اصلی‌اش و همین مسئله باعث شده تا دست دولوپرها در شخصی‌سازی، اِعمال تغییرات و یا ساخت پلاگین‌های جدید کاملاً باز باشد (همچنین از جمله دیگر ابزارهای طراحی تکست ادیتور در این حوزه می‌توان به ProseMirror اشاره کرد که این مورد هم اپن‌سورس است.)