دومین دوره ی مسابقات کشوری اپلیکیشن نویسی در حوزه انرژی و محیط زیست

دومین دوره ی مسابقات کشوری اپلیکیشن نویسی در حوزه انرژی و محیط زیست

دومین دوره مسابقات کشوری اپلیکیشن نویسی در حوزه ی انرژی و محیط زیست زیر نظر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال برگزاری می باشد. این مسابقه با هدف توسعه ی اپلیکیشن های حرفه یی در حوزه ی انرژی و محیط زیست شکل گرفته به نحوی که مرکز نوآوری این سازمان بتواند به کمک گروه های شرکت کننده، ایده های مطرح شده را در آینده تجاری سازی نموده و به بازار عرضه کند. برای آشنایی بیشتر با محورهای این رویداد، با سکان آکادمی همراه باشید.

علاوه بر موارد فوق الذکر، از دیگر اهداف اصلی این رویداد می توان به ترویج فرهنگ کارآفرینی، صرفه جویی انرژی و حفاظت از محیط زیست، تقویت کارگروهی، تشویق و تمرین کارگروهی، تقویت حس مسئولیت پذیری و ... اشاره کرد. محورهای این مسابقه عبارتند از:
- صرفه جویی انرژی
- صرفه جویی آب
- انرژی‌های تجدید پذیر
- خانه‌های هوشمند با محوریت انرژی و محیط زیست
- شهر هوشمند با محوریت انرژی و محیط زیست
- آلودگی هوا
- آلودگی آب
- آلودگی خاک
- بازیافت پسماند خانگی
- بازیافت پساب خانگی و صنعتی
- اثرات انرژی بر محیط زیست و ... 

جهت کسب اطلاعات بیشتر، می توانید به سایت رسمی مسابقه ی اپلیکیشن سبا مراجعه نمایید.