Balde: میکرو فریمورکی سریع برای زبان برنامه‌نویسی C

Balde: میکرو فریمورکی سریع برای زبان برنامه‌نویسی C

Balde میکرو فریمورکی است که سرعت بالای اپلیکیشن‌های نوشته شده با آن یکی از برگ برنده‌هایش است اما در عین حال، سادگی و اثربخشی هم جزو دغدغه‌های اصلی دولوپرهایش بوده است.

بسیاری از فیچرهای Balde برگرفته از سایر میکرو فریمورک‌هایی همچون Flask بوده است و این در حالی است که اپلیکیشن‌های نوشته شده با Balde قابل اجرا روی اکثر وب سرورهایی است که SCGI را ساپورت می‌کنند. به عنوان نمونه سورس‌کد نوشته شده با این میکرو فریمورک خواهیم داشت:

#include 

balde_response_t*
hello(balde_app_t *app, balde_request_t *request)
{
  return balde_make_response("Hello World! I'm the balde! :D");
}

int
main(int argc, char **argv)
{
  balde_app_t *app = balde_app_init();
  balde_app_add_url_rule(app, "hello", "/", BALDE_HTTP_GET,
    hello);
  balde_app_run(app);
  balde_app_free(app);
  return 0;
}

با استفاده از این میکرو فریمورک، دولوپرها قادر خواهند بود تا صدها ریکوئست را در ثانیه هَندل کنند و این در حالی است که حداقل میزان مِموری نیز به کار گرفته خواهد شد. از جمله دیگر قابلیت‌های Balde می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- تمپلیت انجین ساده
- ساپورت RESTful و بسیاری از متدهای HTTP
- کوکی‌های ایمن
- آپلود فایل
- سازگار با سرورهای SDGI و CGI