Pyramid: فریمورک نوشته شده با پایتون برای طراحی سریع وب اپلیکیشن

Pyramid: فریمورک نوشته شده با پایتون برای طراحی سریع وب اپلیکیشن

Pyramid فریمورکی است که با هدف ساخت سریع وب اپلیکیشن با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون به بازار عرضه شده است. این فریمورک با کلیهٔ نسخه‌های زبان برنامه‌نویسی پایتون سازگار بوده و این امکان را برای دولوپرها فراهم می‌آورد تا بتوانند پروژه‌های کوچک و بزرگ خود را با آن پیاده‌سازی نمایند.

فریمورک پیرمید با شعار «Pyramid The Start Small, Finish Big, Stay Finished Framework» به دولوپرهای پایتون عرضه شده است. به عبارت دیگر، شما به عنوان یک دولوپر می‌توانید کار خود را در مقیاسی کوچک شروع کرده اما نتیجه‌ای بزرگ دریافت کنید و برای افزودن قابلیت‌های جدید هم دست شما کاملاً باز خواهد بود. به عنوان نمونه سورس‌کد این فریمورک داریم:

from wsgiref.simple_server import make_server
from pyramid.config import Configurator
from pyramid.response import Response

def hello_world(request):
  return Response('Hello %(name)s!' % request.matchdict)

if __name__ == '__main__':
  config = Configurator()
  config.add_route('hello', '/hello/{name}')
  config.add_view(hello_world, route_name='hello')
  app = config.make_wsgi_app()
  server = make_server('0.0.0.0', 8080, app)
  server.serve_forever()

از جمله ویژگی‌های دیگر فریمورک پیرمید می‌توان به مستندات کامل، کامیونیتی در حال رشد، راه‌کارهای مختلف ارتباط با دیتابیس و از همه مهم‌تر، ایمنی وب اپلیکیشن‌های طراحی شده با این فریمورک اشاره کرد.

به نظر شما آیا این فریمورک توان رقابت با فریمورک‌هایی همچون جنگو و ... که از سابقهٔ طولانی‌تر و کامیونیتی بزرگ‌تری برخوردارند را دارا است یا خیر؟ نظرات خود را با سایر کاربران سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.