Pyramid: فریم ورک نوشته شده با پایتون برای طراحی سریع وب اپلیکیشن

Pyramid: فریم ورک نوشته شده با پایتون برای طراحی سریع وب اپلیکیشن

Pyramid فریم ورکی است که با هدف ساخت سریع وب اپلیکیشن ها با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون به بازار عرضه شده است. این فریم ورک با کلیه ی نسخه ی زبان برنامه نویسی Python سازگار بوده و این امکان را برای توسعه دهندگان فراهم می آورد تا بتوانند پروژه های کوچک و بزرگ خود را با Pyramid پیاده سازی نمایند. برای آشنایی با جزئیات این فریم ورک و نمونه سورس کد آن، با سکان آکادمی همراه باشید.

فریم ورک پیرمید با شعار «Pyramid The Start Small, Finish Big, Stay Finished Framework» به توسعه دهندگان پایتون عرضه شده است. به عبارت دیگر، شما به عنوان یک توسعه دهنده می توانید کار خود را در مقیاسی کوچک شروع کرده اما نتیجه یی بزرگ دریافت کنید و برای افزودن قابلیت های جدید هم دست شما کاملا باز خواهد بود.

from wsgiref.simple_server import make_server
from pyramid.config import Configurator
from pyramid.response import Response

def hello_world(request):
  return Response('Hello %(name)s!' % request.matchdict)

if __name__ == '__main__':
  config = Configurator()
  config.add_route('hello', '/hello/{name}')
  config.add_view(hello_world, route_name='hello')
  app = config.make_wsgi_app()
  server = make_server('0.0.0.0', 8080, app)
  server.serve_forever()

کد فوق، نمونه یی از سورس کد این فیم ورک است. از جمله ویژگی های فریم ورک پیرمید می توان به مستندات حرفه یی، کامیونیتی در حال رشد، راه کارهای مختلف ارتباط با دیتابیس و از همه مهم تر ایمنی سایت های طراحی شده با این فریم ورک اشاره کرد.

به نظر شما آیا این فریم ورک توان رقابت با فریم ورک هایی همچون جنگو و ... که از سابقه ی طولانی تر و کامیونیتی بزرگ تری برخوردارند را دارا است یا خیر؟ نظرات خود را با سایر کاربران سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.

منبع