آیا می دانستید که چه عاملی توسعه دهندگان را به مشارکت در پروژه های اپن سورس ترغیب می کند؟

آیا می دانستید که چه عاملی توسعه دهندگان را به مشارکت در پروژه های اپن سورس ترغیب می کند؟

به نظر شما چه عاملی باعث می شود که توسعه دهندگان، کار کردن روی پروژه های اپن سورس را به عنوان شغل خود انتخاب کنند؟ آنچه مسلم است این که در پاسخ به این سوال باید گفت که هرچه باشد، دلیل اصلی این گروه از توسعه دهندگان پول و کسب درآمد نیست! برای یافتن پاسخ دقیق این سوال با سکان آکادمی همراه باشید.

 طبق نظرسنجی های سال ۲۰۱۶ مشاغل اپن سورس که با مشارکت Dice و Linux Foundation روی ۴۵۰۰ توسعه دهنده صورت گرفته است، تنها ۲ درصد از توسعه دهندگان حرفه ای اپن سورس، حقوق و مزایا را بهترین بخش شغل خود می دانند. ۳۱ درصد از پاسخ دهندگان به خاطر کار کردن روی پروژه های جالب توجه اپن سورس و ۱۸ درصد به خاطر تعامل با به روزترین فناوری ها، از این شغل استقبال کرده اند. ۱۷ درصد نیز اعلام کرده بودند که همکاری با جوامع گروهی جهانی، بهترین بخش از شغل آنها است.

این توسعه دهندگان حرفه ای اپن سورس، کدام فناوری را حیاتی تر ارزیابی کرده اند؟
۵۰ درصد از پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها، فناوری های ابری نظیر OpenStack را انتخاب کرده اند. ۱۹ درصد گزینه ی کانتینرها (Containers) از جمله داکر ، ۱۶ درصد گزینه ی نرم افزارهای امنیتی، ۹ درصد فناوری های تحت شبکه و ۵ درصد هم گزینه ی «سایر» را انتخاب کرده بودند. 

حتی با وجود این که بحث درآمد، محرک اصلی برای بسیاری از این متخصصان نبوده اما کارفرمایان برای جذب کارشناسان ماهر به مسائل مالی تکیه می کنند. ۷۹ درصد از مدیران منابع انسانی عنوان کرده اند که شرکت های مربوطه برای نگه داشتن کارمندان، از حربه ی افزایش حقوق و مزایا استفاده کرده اند. ۴۴ درصد آنها عنوان کرده اند که شرکت ها فقط حقوق توسعه دهندگان ماهر در اپن سورس را افزایش داده اند در حالی که ۴۳ درصد، مزایایی چون دورکاری و ساعات کاری منعطف را پیشنهاد کرده اند.   

روش های متعددی وجود دارد که می توانند برای ترغیب و ایجاد انگیزه در توسعه دهندگان مفید باشند. در عین حال که میزان درآمد، یکی از محرک های اصلی برای بسیاری از توسعه دهندگان نیست، اما ۳۱ درصد از متخصصان حرفه ای اپن سورس عنوان کرده اند که برای حقوق بیشتر ممکن است یک موقعیت کاری را رد کنند و ۱۹ درصد نیز اعلام کرده اند که یک فرصت شغلی را برای داشتن زندگی کاری متعادل تر با موقعیت دیگر جایگزین می کنند.

درست است که کار کردن روی پروژه های جالب توجه، مهم است اما حرفه ای ها از درآمد خود نمی گذرند. به نظر شما چه دلیلی وجود دارد که تعداد توسعه دهندگان ایرانی که روی پروژه های اپن سورس کار کنند به اندازه ی سایر کشورهای دنیا نیست؟ و سوال دیگر این که آیا فرهنگ اپن سورس آن طور که باید و شاید در جامعه ی توسعه دهندگان ما فراگیر شده است یا خیر؟ نظرات خود را با سایر کاربران سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.

منبع