معرفی زبان برنامه نویسی wren

معرفی زبان برنامه نویسی wren

wren یک زبان برنامه نویسی نسبتا سریع است. این زبان برنامه نویسی را می توان به نوعی همان Smalltalk، ولی با پکیج هایی به اندازه ی Lua و همراه با dash یی برای Erlang دانست که شمایلی مدرن و ساختاری صمیمانه دارد. برای آشنایی بیشتر با این زبان برنامه نویسی جدید، با سکان آکادمی همراه باشید.

wren کوچک است
ماشین مجازی این زبان برنامه نویسی چیزی صرفا در حدود ۴۰۰۰ دستور دارد؛ یعنی آن که شما می توانید کل آن را تنها در نیمی از روز بررسی و مطالعه کنید. البته باید بدانید که اگر چه wren کوچک است، ولی به هیچ وجه فشرده نبود بلکه بخش های مختلف آن به خوبی کامنت گذاری شده و خوانا هستند.

wren سریع است
مزیت رقابتی این زبان برنامه نویسی نسبت به سایر زبان های برنامه نویسی دینامیک این است که از یک کامپایلر سریع برخوردار است.

wren مبتنی بر کلاس است
زبان های اسکریپت نویسی بسیاری وجود دارند ولی بسیاری از آن ها مدل های شئ گرایی غیر معمولی داشته یا آن که هیچ مدل شئ گرایی ندارند اما این در حالی است که wren کلاس ها و بالتبع شئ گرایی را در مرکزیت کار قرار داده است.

wren کانکارنت است
این زبان برنامه نویسی کانکارنت است. به عبارت دیگر، قادر خواهید بود تا برنامه هایی بنویسید که از ماژول های مختلفی تشکیل شده و این ماژول ها در حین اجرا با یکدیگر به تعامل خواهند پرداخت.

wren یک زبان اسکریپت نویسی است
هدف wren به کار گرفته شدن در اپلیکیشن ها است. این زبان هیچ نوع وابستگی به سایر منابع نداشته و از یک لایبرری کوچک و استاندارد به همراه یک API ساده و قابل استفاده با زبان C برخوردار است. همچنین برنامه های نوشته شده با Wren به سادگی به نسخه های C99، C++98 و بالاتر کامپایل می شوند.

System.print("Hello, world!")

class Wren { 
  flyTo(city) { 
    System.print("Flying to %(city)") 
  } 
}

var adjectives = Fiber.new { 
  ["small", "clean", "fast"].each {|word| Fiber.yield(word) } 
}

while (!adjectives.isDone) System.print(adjectives.call())

اگر فکر می کنید از کار با wren لذت می برید و برای شروع هیجان زده هستید، بهتر است وقت را از دست نداده! و نظرات خود را پیرامون این زبان برنامه نویسی جدید با سایر کاربران سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.

منبع