قابلیت درج معرفی در کنار عکس پروفایل کاربران سکان آکادمی

قابلیت درج معرفی در کنار عکس پروفایل کاربران سکان آکادمی

با توجه به درخواست تعدادی از کاربران مبنی بر افزوده شدن قابلیت درج یک معرفی کوتاه از خود (بیوگرافی، عنوان و یا امضاء)، همان‌طور که در تصویر فوق مشخص است، به عرض می‌رسانیم که از این پس چنین قابلیتی در اختیار کاربران فرهیختهٔ سکان آکادمی قرار گرفته است.

نحوهٔ به‌روزرسانی پروفایل
به منظور افزودن یک معرفی کوتاه از خود در جهت آشنایی بیشتر سایر کاربران با شما از یکسو و همچنین برندسازی شخصی بیشتر از سوی دیگر و ایجاد تجربهٔ کاربری بهتری برای اعضای سایت، به ترتیب وارد داشبورد > مدیریت پروفایل > به‌روزرسانی حساب کاربری شده و در فیلد «عنوان» یک معرفی کوتاه از خود ثبت نمایید.