Eiffel: یک زبان برنامه‌نویسی شیئ‌گرا، چندمنظوره و سریع

Eiffel: یک زبان برنامه‌نویسی شیئ‌گرا، چندمنظوره و سریع

Eiffel زبانی است که بر اساس ادعای سایت رسمی‌اش، نرم‌افزارهای توسعه یافته با این زبان برنامه‌نویسی شییٔ‌گرا نه تنها ارزان‌تر و بهتر هستند، بلکه با سهولت و سرعت بیشتری نیز توسعه خواهند یافت.

اولین کسی باشید که به این سؤال پاسخ می‌دهید

زبان Eiffel از یک IDE تحت‌عنوان EiffelStudio برخوردار است که با خودِ زبان Eiffel نوشته شده و روی پلتفرم‌های مختلفی قابل‌اجرا است. به عنوان نمونه سورس‌کد نوشته شده با این زبان داریم:

class 
  ACCOUNT

feature

  balance: INTEGER
  owner: PERSON
  minimum_balance: INTEGER = 1000

  open (who: PERSON)
      -- Assign the account to owner who.
    do
      owner := who
    end

  deposit (sum: INTEGER)
      -- Deposit sum into the account.
    do
      add (sum)
    end

  withdraw (sum: INTEGER)
      -- Withdraw sum from the account.
    do
      add (-sum)
    end

  may_withdraw (sum: INTEGER): BOOLEAN
      -- Is there enough money to withdraw sum?
    do
      Result := (balance >= sum + minimum_balance)
    end

feature {NONE}

  add (sum: INTEGER)
      -- Add sum to the balance
    do
      balance := balance + sum
    end

end -- ACCOUNT

همچنین لایبرری استاندارد این زبان حاوی کامپوننت‌های متنوعی است که برای پلتفرم‌های مختلفی در نظر گرفته شده‌اند. برخی از مهم‌ترین کامپوننت‌های عرضه شده در زبان برنامه‌نویسی ایفِل عبارتند از:

- کامپوننت ساخت GUI
- کامپوننت توسعهٔ Wb Application
- الگوریتم‌ها و دیتا استراکچرهای پایه‌ای
- مُدل‌های دستیابی به دیتابیس
- کامپوننت پیاده‌سازی Multi-threading