نگاهی به چگونگی شکل‌گیری فلسفهٔ Open Source در 20 سالگی آن

نگاهی به چگونگی شکل‌گیری فلسفهٔ Open Source در 20 سالگی آن

20 سال پیش که شرکت Netscape سورس‌کد مرورگرش تحت عنوان Netscape Communicator را در اختیار عموم گذاشت، بحث‌های جدیدی در جامعهٔ دولوپرها شکل گرفت و جستجو برای یافتن اصطلاح جدیدی برای توصیف آن آغاز شد. در آن زمان اصطلاح Free Software وجود داشت اما این اصطلاح یکی از ملاک‌های سنجش نرم‌افزارها بر اساس قیمت‌شان بود.

در تاریخ سوم فوریهٔ 1998، برای اولین بار کلمهٔ Open Source (متن‌باز) توسط Christine Peterson که در آن زمان مدیر اجرایی مؤسسهٔ Foresight در پالوآلتو بود ثبت شد. به گفتۀ وی:

قرار داشتن سورس‌کد در دست مردم به‌ معنای بی‌ارزش بودنش نیست بلکه به معنی آزادی عمل در استفاده و بهره‌گیری از اون نرم‌افزار هست.

در آن روز، Peterson با Eric Raymond ملاقاتی داشت که Peterson از کمک شرکت Foresight برای انتخاب نامی که بتواند مفهوم را به‌خوبی منتقل کند استفاده کرد. افراد حاضر در آن جلسه افراد مهم و پیشرو در جامعهٔ دولوپرها بودند و از اسم و ایده‌های جدید استقبال می‌کردند. ایدهٔ Open Source در جمع مطرح شد و توانست توافق اکثریت را به دست آورد.

در همان روزها بود که دنیای اپن‌سورس شکل گرفت و افرادی مانند Tim O’Reilly و Bruce Peren نقش به‌سزایی در توسعه و ارتقای آن داشتند (Perens همچنین دستورالعمل‌های نرم‌افزاری آزاد را تحت عنوان OSD برای گنو/لینوکس توزیع دبیان تطبیق داد).

منبع