چند ساعت از عمرتان را صرف دیدن تلویزیون می کنید؟

چند ساعت از عمرتان را صرف دیدن تلویزیون می کنید؟

آیا دیدن برنامه های تلویزیونی یک نوع خوشگذرانی است یا وقت تلف کردن؟ وب اپلیکیشن با بهتر بگوییم ماشین حساب جدیدی طراحی شده که به شما کمک می کند متوجه شوید چند ساعت از عمرتان را صرف دیدن تلویزیون کرده اید. نام برنامه تلویزیونی، تعداد قسمت های سریال یا فیلم را به این ماشین حساب می دهید و ماشین حساب به محاسبه زمان ها می پردازد و همه چیز را مستند می کند.

هر برنامه ای که دیده اید را به این ماشین حساب می دهید مثلا کارتونی که 100 روز از زندگی شما را به خودش اختصاص داده است یا هر فیلم دیگری را. ماشین حساب برای شما حساب تمام این زمان ها را نگاه می دارد. در اصل ماشین حساب نوعی مستندسازی فیلم هایی که تاکنون دیده اید را نیز بر عهده دارد. برای مشاهده این سایت جالب، به لینک tiii.me  مراجعه نمایید.