هدف گوگل از عرضه ی Container Engine چیست؟

هدف گوگل از عرضه ی Container Engine چیست؟

نسخه ی بتای Container Engine یا موتور مخزن گوگل در حالی عرضه شده است که ویژگی های جدیدی به منظور برقراری ارتباط با سیستم های رایانش ابری این شرکت به آن اضافه شده است. هم چنین گوگل Container Registry (برنامه ی کاربردی سمت سرور برای ذخیره ی کپی فضای حافظه در آن) را با ارائه هزینه های اشتراک هر دوی این سرویس ها، در اختیار توسعه دهندگان بیش تری قرار داده است.

نسخه ی بتای موتور مخزن سابقاً در نسخه ی آلفا، به توسعه دهندگان امکان بررسی چیزهایی مانند CPU یا مدیریت حافظه را می داد، اما این در حالی است که اکنون این امکان برای توسعه دهندگان فراهم شده تا مخازن را در یک کلاستر برنامه ریزی کنند. هم چنین در نسخه ی جدید، توسعه دهندگان قادر خواهند بود با سیستم های رایانش ابری گوگل ارتباط برقرار کنند تا کلاسترها را پیگیری کنند و بر عملکرد برنامه های کاربردی نظارت داشته باشند.

Container Registry گوگل نیز اکنون برای استفاده در محصولات آماده است. توسعه دهندگان می توانند از رجیستری مخزن استفاده کنند تا مخازن را رمزگذاری کنند و به آن ها سندیت بخشند، و این سرویس امکان ذخیره سازی منطقه ای کپی فضای حافظه را فراهم می کند.

هم چنین شرکت گوگل نحوه ی قیمت گذاری هر دو سرویس را اعلام کرده است؛ موتور مخزن با قیمت 0.15 دلار به ازای هر ساعت برای کلاسترهای استاندارد عرضه می شود، که می تواند حداکثر مشتمل بر 100 ماشین های مجازی باشد اما پکیج رایگان این سرویس گوگل تا 5 ماشین مجازی را پوشش خواهد داد. قیمت گذاری رجیستری مخازن گوگل بر اساس تعرفه های حافظه ی ابری گوگل برای ذخیره سازی است (کپی های حافظه می توانند به صورت رایگان ذخیره یا استخراج شوند.)